Domov / Roland Edvardsen (stránka 14)

Roland Edvardsen

Opýtajte sa eugenika: Strach z múdrejšej budúcnosti

1. V poslednej dobe bola otázka preľudnenia do značnej miery prehlušená inými problémami. Ale nie je pravdepodobnejšie, že by o nej vedeli práve vzdelanejší ľudia, ktorý by ju tiež skôr zobrali na vedomie než ľudia so slabším vzdelaním? A nebude to mať dysgenický efekt? Presne tak. Ľudia, ktorí nemajú deti, …

Čítať viac »

Jay Gould: Ďalší Judáš Iškariotský, Brutus a Cassius v diablových ústach v strede pekla

V reedícií knihy „Ako nemerať človeka“ z roku 1996 Stephen Jay Gould píše: „Možno skončím ako ďalší Judáš Iškariotský, Brutus a Cassius v diablových ústach v strede pekla, ak zlyhám v prezentovaní mojich najpoctivejších hodnotení a najlepšieho posúdenia evidencie za empirickú pravdu.“ Áno, vďaka tomu dnes vieme, kde ho nájdeme.

Čítať viac »

Sú manželstvo a deti spotrebným tovarom?

Pôvodne sme si všetci mysleli, že návrh zákona o homosexuálnom manželstve bol len jedným z načasovaných pokusov o odlákanie pozornosti (tvrdšie povedané – jedna z idiotských pascí), ktorým politici „zabávajú“ divákov, pretože sú neschopní riešiť reálne problémy. Ale pomerne rýchlo sme si uvedomili, že nejde len o nejakú zásterku, ale …

Čítať viac »

Biely nacionalizmus a židovský nacionalizmus

Prednáška Guillaumea Fayea na konferencii American Renaissance bola vskutku bohatá na udalosti. Väčšina ľudí zrejme počula o neslávnom incidente s Michaelom Hartom. Každopádne počas Fayeho reči mi v mojej mysli utkvelo niečo ďaleko signifikantnejšie, niečo čo mi prišlo ako vskutku objavné. Podľa Fayeho „globálny juh“, organizovaný pod vlajkou islamu, je …

Čítať viac »

Prečo podporujem škótsku nezávislosť

Podporujem škótsku nezávislosť, pretože som nacionalista, konkrétne etnonacionalista. Etnonacionalizmus je stanovisko, že odlišné národy, etnické skupiny atď., by mali mať politicky autonómne domoviny. Argument etnonacionalistu je jednoduchý: na identite záleží. Odlišní ľudia sú odlišní, pretože majú odlišnú históriu, odlišné kultúry, odlišné vnímanie toho, čo je dobré. Tieto odlišnosti môžu byť …

Čítať viac »

Židokresťanstvo

Nasledujúci text je z knihy „Prečo bojujeme“. Videné globálne sa jedná o svetonázor, ktorý prináleží židovstvu i kresťanstvu, avšak s tým, že hlavnú podobu získal od kresťanstva, najprv ako náboženstvo, neskôr (v novoveku) ako ideológia. Uvedenie židokresťanstva do Európy znamenalo cudzorodý prvok a kultúrny prelom na kontinente, ktorý bol do …

Čítať viac »

Makroevolúcia, mikroevolúcia a rasa

Zvyčajne sa štúdium ľudskej evolúcie zameriava na druhy ako celok a ich predpokladaný pôvod z pre-hominidných druhov. Ale rasa je pozoruhodný poddruhový fenomén. Formovanie rasy (v opozícii voči druhu), podobne ako i jej deštrukcia, môže prebiehať ohromnou rýchlosťou na mikroevolučnej škále v kontraste s makroevolučným časovým rozpätím.

Čítať viac »

Rozhovor s Alainom de Benoistom o kresťanstve

V roku 2005 poskytol Alaine de Benoist rozhovor pre The Occidental Quarterly, ktorý bol publikovaný pod titulom „Syn Európy: Rozhovor s Alainom de Benoist.“ Rozhovor bol veľmi obšírny a nakoniec sa pristúpilo k jeho skráteniu. Došlo k odstráneniu Benoistových kritických pohľadov na kresťanstvo a ľudskú vedu. Benoist mi poskytol originál …

Čítať viac »

Mrzačenie mužských genitálií a židovská moc

Ženská obriezka popisuje tri základné praktiky: 1. klitoridektómiu (čiastočné alebo úplne odstránenie klitorisu) a/alebo predkožky (klitorálna kapucňa). 2. čiastočné alebo úplné odstránenie malých pyskov, ktoré je niekedy sprevádzané klitoridektómiou a/alebo odstránením klitorálnej kapucne. 3. Infibuláciu (ženská obriezka), ktorá znamená čiastočné zašitie vaginálneho otvoru, čo môže tiež zahŕňať ďalšie procedúry. (Praktiky …

Čítať viac »