Domov / Roland Edvardsen (stránka 13)

Roland Edvardsen

Nesvätá aliancia Jobbiku

V nadväznosti na udalosti súvisiace s konferenciou NIP v Budapešti, ktoré ukázali zbabelosť strany Jobbik a jej nedostatok solidarity voči spriazneným identitárom, sme sa rozhodli uverejniť článok od Colina Liddella obsahujúci posudok tejto strany. Článok bol publikovaný minulý rok na stránke „the Occidental Observer.“ (Poznámka na stránke alternative-right.blogspot.com, pozn. preklad.)

Čítať viac »

Občianske rasové náboženstvo

Pre účely tohto článku budem definovať náboženstvo ako spoločenskú prax uctievania posvätného. Posvätným nemyslím nevyhnutne Boha alebo bohov, či akúkoľvek inú nadprirodzenú bytosť, prípadne čokoľvek imanentné alebo transcendentné. To, čo mám na mysli, je najvyššie dobro v akomkoľvek vieroučnom systéme, ktorému všetky nižšie hodnoty musia ustúpiť a v prípade vzájomného …

Čítať viac »

Voľný trh a imigrácia: Dva myšlienkové experimenty

Zástancovia voľného trhu – ekonomiky otvorených hraníc a masovej imigrácie – musia mať z tohto príbehu radosť: (článok „Nemecko víta imigrantov, aby podporili ekonomický rast“). Vieme, že nám hovoria o tom, ako národy s nízkou pôrodnosťou potrebujú cudziu imigráciu kvôli „nedostatku pracovných síl“ (napriek tomu, že Španielsko a USA majú …

Čítať viac »

Odpor v Budapešti

Zakázanie konferencie NPI (Národný politický inštitút) na tému „Budúcnosť Európy“ vládou prezidenta Viktora Orbána bolo bezprecedentnou udalosťou v histórii post-komunistického Maďarska. Ide o zlom pre identitárne hnutia a možno i pre samotný kontinent, keďže jeho vládcovia dali jasne najavo, že v Európe nedovolia obhajobu európskych záujmov.

Čítať viac »

Psychopatológia a rasová sebanenávisť medzi bielymi

Prominentnou črtou Frankfurtskej školy bola ideológia, že etnocentrizmus medzi bielymi (ale nie medzi Židmi) bol psychopatológiou. Táto zbraň bola využitá organizovanou židovskou komunitou, ktorá tvrdila, že probelošské a antižidovské postoje sú doslova verejným zdravotným problémom a spopularizovala frázy ako „zhubný antisemitizmus“ vytvárajúc tak analógiu medzi antižidovskými prístupmi a šírením vírusu.

Čítať viac »

Smerom k svetovému bratstvu Európanov

Reč Jareda Taylora na „zakázanej“ konferencii NPI (National policy institute) Poznámka editora: Toto je prednáška Jareda Taylora na konferencí NPI s názvom „Budúcnosť Európy“ uskutočnenej v Budapešti. Akcia sa konala napriek perzekúcii zo strany maďarskej vlády. Je mi veľkou cťou sa Vám dnes prihovoriť a rád by som poďakoval sponzorom …

Čítať viac »

Budúci čínsky superštát: Eugenika Richarda Lynna

Jednou z mála platných kritických poznámok na adresu knihy „Bell Curve“ bolo poukázanie na to, že ak by veda bola plne akceptovaná, potom by sa eugenika, s ktorou Hernstein a Murray (jedni z autorov – pozn. prekl.) nesúhlasia, stala racionálnym riešením spoločenských chorôb. Podobne i Steven Pinker, ďalší z veľkých …

Čítať viac »

Rozhovor s Craighom Bodekerom

Slová prekladateľa: Craigh Bodeker je nezávislý filmár z Denveru, štát Colorado, ktorého prvý film s názvom „Rozhovor o rase“ rozhodne do bodky spĺňa označenie „kontroverzný snímok.“ V nasledujúcom rozhovore padne reč o.i. na Bodekerove cestovateľské zážitky. Západniara určite zaujmú jeho postrehy pokiaľ ide o Ďaleký východ, kde politická korektnosť ešte …

Čítať viac »

Obrana „malicherného“ nacionalizmu

Slová prekladateľa: Výsledok škótskeho referenda je nám síce už známy, napriek tomu nasledujúci článok tým nijako nestráca na svojej aktuálnosti. Greg Johnson opätovne ponúka argumenty v prospech etnonacionalizmu, ktoré majú všeobecnú platnosť. Prajem príjemné čítanie. Ako píšem, tak škótske referendum o nezávislosti zostáva stále nerozhodné, ale tábor, ktorý hlasoval za …

Čítať viac »

Anarcho-fašizmus

„V spoločnosti, ktorá zničila každý druh dobrodružstva, zostáva jediným dobrodružstvom zničiť spoločnosť.“ —Situationist graffito, Máj 1968 Ako politická ideológia bol fašizmus mixom rozmanitých ideí 20-teho storočia. Jeho atletická prezentácia bola ovenčená pôvabom a politicky účelnými schémami, ako všeobecné volebné právo. Fašizmus minulého storočia však bol v mnohých spôsoboch definovaný odpoveďami …

Čítať viac »