Domov / Roland Edvardsen (stránka 12)

Roland Edvardsen

Vyhynutie bielej rasy

Táto esej je prepis prejavu, ktorý som mal v Seattli dňa 26. januára 2014 v Charles Krafft´s DouglasL. Reed Oyster Feed. Chcem sa poďakovať Charlesovi Krafftovi a každému prítomnému za ich milé privítanie a podnetnú diskusiu. Bieli nacionalisti zvyknú tvrdiť, že dnešný spoločenský a politický systém vedie našu rasu k …

Čítať viac »

Moderné vzdelávanie a deštrukcia kultúry

Prejav Toma Sunica na konferencii „Traditional Britain Group“ z dňa 18.10.2014. Vzhľadom k neustále prebiehajúcim sémantickým zmenám počas posledných sto rokov sa pojem „kultúra“ stal bezvýznamným. Vyjadruje všetko a zároveň nič. Môže vyjadrovať politické alebo teologické presvedčenie, rovnako ako môže označovať sexuálny životný štýl, či výber konkrétnej drogy ako je …

Čítať viac »

Koniec globalizácie

Trh je vo svojej podstate globálnou inštitúciou. Trh je nerasistický, nenacionalistický a nenáboženský. Pokiaľ sa rozhodnutia prijímajú výlučne v monetárnom kontexte, tak na rase, národnosti a náboženstve kupujúcich a predávajúcich jednoducho nezáleží. Často sú úplne neznáme. Poznám etnickú identitu vlastníkov arménskeho obchodu s kobercami a čínskej reštaurácie na konci ulice. …

Čítať viac »

Holokaust a homosexuálne manželstvo

Zákonodarcovia v štáte New York hlasovali proti homosexuálnemu manželstvu. V debate pred hlasovaním „osemnásti zákonodarcovia (podporujúci homosexuálne manželstvo) prezentovali vášnivé prejavy, často o ich rodinných príslušníkoch, ktorí prežili holokaust, diskriminácii a o tom ako si želajú, aby boli homosexuáli zrovnoprávnení“.

Čítať viac »

Vzostup a pád Európskej únie: Krátka história veľkého zlyhania

Zakladajúci otcovia Európskej únie urobili niekoľko chýb, ktoré nás stoja draho. Patrí k nim: – idea, že nie politika, ale ekonomika je najlepším nástrojom pre zjednotenie Európy, – nejasné plány o limitoch jej rozšírenia, – nečakané a pokračujúce záplavy neeurópskeho prisťahovalectva ako výsledok železnej vlády kapitalizmu kombinovaného s naivnými a …

Čítať viac »

Liberalizmus starých časov

Keď bieli nacionalisti poukážu na nepopierateľný fakt, že kresťanské cirkvi v belošských krajinách aktívne napomáhajú realizácii rasovej výmeny prostredníctvom nebielej imigrácie a kolonizácie, alebo – v najlepšom prípade – tomu neoponujú, tak štandardnou odpoveďou kresťanských apologétov býva, že by sme dnes nemali kritizovať cirkev, pretože pred stáročiami bojovala proti moslimskej …

Čítať viac »

Západ, západná civilizácia, okcident

Globálna civilizácia, hermafroditný potomok Európy. Dnes „Západ“ nesie punc amerického vzoru, ktorý celej zemeguli skúša vtlačiť absolútny primát komerčnej spoločnosti a egalitárskeho individualizmu. To spôsobilo, že Európania pustili zo zreteľa svoj osud a nakoniec jednoducho zabudli.

Čítať viac »

Boh nenávisti

Baptistická cirkev z Westboro (Westboro Baptist Church – ďalej len WBC) pochádzajúca z Topeky, štát Kansas, je pravdepodobne najnepopulárnejšia cirkev v Amerike. Bežný čitateľ ich možno bude poznať ako „cirkev neznášajúcu buzerantov“. WBC sa do povedomia americkej verejnosti dostala vďaka držaniu nenávistných transparentov na pohreboch. V dokumente pod názvom „Fall …

Čítať viac »

Prečo by sme mali zachrániť kresťanstvo

Slová prekladateľa: Nasledujúca esej z pera Matta Parrotta (nacionalistu a zároveň úprimne veriaceho kresťana) je odpoveďou na článok Gregoryho Hooda s názvom „Prečo nás kresťanstvo nemôže zachrániť“ Gregory Hood má z časti pravdu, kresťanstvo samo o sebe nás nemôže zachrániť. „Kresťanstvo“ je totiž príliš abstraktné, príliš vágne a ťažko definovateľné, …

Čítať viac »

Prečo nás kresťanstvo nemôže zachrániť

Konzervatívny filozof Russell Kirk raz napísal: „Musíme si pripomenúť, že na samom počiatku kultúra vzniká z kultu: mimo náboženského puta a zmyslu pre posvätnosť nevyrastie žiadna civilizačná agrokultúra, bežná obrana, poriadne mestá, dômyselná architektúra, literatúra, hudba, vizuálne umenie, právo, politická štruktúra, vzdelávací systém a množstvo iných vecí. Christopher Dawson, Eric …

Čítať viac »