Domov / Hlavná strana / Prop / Ako svetová vojnová strana zapája mimovládne organizácie do vojny. Od pomocníkov ku kolaborantom

Ako svetová vojnová strana zapája mimovládne organizácie do vojny. Od pomocníkov ku kolaborantom

mvoBerlínska vláda využila svoje, 30. júna ukončené predsedanie Rade EÚ na ďalšie zapojenie mimovládnych organizácií do európskej vojenskej politiky. Vyplýva to z pracovných podkladov Ministerstva zahraničia a Bertelsmannovej nadácie. NGO (Non-Governmental Organisations – mimovládne organizácie) budú finančnými príspevkami napojené na štátne miesta; cieľom je civilno-humanitárna sprievodná podpora vojenských silových operácií v zahraničí. Vo výsledku sa zotrú rozdiely medzi vojenskými okupačnými silami a nevojenskými pomocníkmi okupantov. Kritici v tom vidia jeden dôvod pre pribúdajúce útoky na spolupracovníkov civilných pomocných organizácií na územiach nasadenia západných jednotiek, ktoré čoraz viacej končia smrteľne – v predošlom roku 83-krát. Berlín a Brusel využívajú stúpajúce ohrozenie NGO, aby tieto organizácie primäli k spolupráci na celosvetovom „bezpečnostno-informačnom systéme.“ Civilne získavané poznatky by sa mali systematicky dávať k dispozícii armáde.

Priorita

Zapojenie MVO do Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (ESVP) má pre Berlín „prioritu“, hovorí sa v dokumente Ministerstva zahraničia, ktorý informuje o Konferencii na kooperáciu inštitúcií EÚ a mimovládnych organizácií. Počas nemeckého predsedníctva v Rade EÚ sa uskutočnilo v Bruseli minimálne 5 stretnutí, pri ktorých EÚ diskutovala s vedúcimi pracovníkmi MVO (field experts), ako ich organizácie možno predčasne zapojiť do plánovania a realizácie tzv. ESVP-misií. Brusel medzi tým udržuje už vlastný výbor pre inštitucionalizované napojenie MVO (Committee for the Civilian Aspects of Crisis Management – CivCom). Tento má vyhodnocovať „civilné aspekty“ vojenského „krízového menežmentu“.1

Nástroje

Rozhodujúca úloha sa prisudzuje európskym MVO pri budovaní a premene justície a polície v aktuálnych oblastiach budúcich vojenských intervencií EÚ. Brusel disponuje ako globálny hráč množstvom rozvojových a bezpečnostno-politických nástrojov (political, developmental and security tools) k „reforme bezpečnostného sektora“ v dotyčných štátoch, hovorí sa pri príležitosti jedného zasadnutia Ministerstva zahraničia a Bertelsmannovej nadácie (Partners in Conflict Prevention and Crisis Management: EU and NGO Cooperation). NGO by mali prostredníctvom vyškolenia personálu a formovania verejnej mienky (awareness-raising) spolupracovať na opatreniach, pretože len tak sa dajú inštalovať „spoľahlivé“ justičné a policajné orgány (Transitional Justice).2

Skúsenosti

K centrálnym témam berlínskeho rokovania patrili preto misie EÚ v Afghanistane, Kosove, Demokratickej Republike Kongo, Palestíne a Bosne-Hercegovine. Zúčastnené MVO, medzi nimi Swisspeace a Amnesty international, boli najprv zástupcami Ministerstva zahraničia a European Peacebuilding Liaison Office (EPLO), celoeurópskej paltformy MVO oboznámené o „prospešnosti“ intervencií EÚ. Potom dostali zástupcovia MVO možnosť postúpiť svoje znalosti o menovaných štátoch a o špecifikách tamojšej konfliktnej situácie (conflict settings) organizátorom rokovania. Prostredníctvom cieleného výberu a prípravy reprezentantov MVO je zabezpečená maximálna relevancia nimi sprostredkovaných informácií, vysvetlil poriadateľ.2 Využitie vedomostí MVO, ktoré môžu počítať s bezvýhradnou otvorenosťou medzi obyvateľstvom v intervenovaných územiach, patrí medzi najdôležitejšie prvky kolaborácie. Preto boli zástupcovia MVO pozvaní aj na ďalšiu medzinárodnú konferenciu (názov: Mier a právo), ktorú zorganizovalo Ministerstvo zahraničia mimo iné na tému „Reforma bezpečnostného sektora“ v minulom týždni. Kritérium výberu NGO boli ich „relevantné skúsenosti.“ 3

Udavači

Už teraz sú početné MVO bezprostrednými udavačmi pre vojenské operácie. Ukladajú údaje, ktoré zistili na zahraničných územiach o tamojšej bezpečnostnej situácii do elektronického systému „Safety Information Reporting Service“ (SIRS). Táto databanka bola vyvinutá na objednávku „Crisis Management Initiative (CMI) mimoriadneho splnomocnenca OSN pre Kosovo, Martti Ahtisaariho, vedúcimi softwerovými koncernami (Microsoft, Yahoo) a je k dispozícii od r. 2005 tak pre MVO, ako aj armáde. 4

Dlhodobo využiteľní

Ako požaduje Ministerstvo zahraničia a Bertelsmannova nadácia, mala by EU pre MVO, kde táto platí za najdôležitejšieho finančníka, vybudovať cieleným uvoľnením peňažných prostriedkov dlhodobo využiteľné kapacity. Pri Komisii EÚ musia byť nasadení „spojovací dôstojníci MVO“, aby v priebehu vojenských operácií mohli v každom čase využiť vedomosti neštátnych informantov. Naviac by mal byť zabezpečený zber dát a hodnotenie MVO na základe štátnych kritérií užitočnosti (mapping and ranking), aby bolo možné zvoliť pre akýkoľvek mysliteľný intervenčný scenár „správnych partnerov“.5

Doplnok k armáde

Podľa hodnotenia Pierre Michelettiho, predsedu medzinárodnej pomocnej organizácie „Médecins du Monde“ (Lekári sveta), vedie závislosť od prostriedkov EÚ mnohé MVO už teraz k tomu „zapojiť sa do programov, ktoré ich doslova zmenia na poskytovateľov služieb a stanú sa doplnkom armády.“ Následkom toho budú MVO identifikované s intervenčnými jednotkami krajín pôvodu a odporcami okupácie označení ako legitimné vojenské ciele. V r.2006 stáli tieto okolnosti život 83 humanitárnych pomocníkov – to je „trikrát toľko, ako vojakov usmrtených v priebehu mierových misií OSN“, povedal Micheletti. Predseda Médecins du Monde naliehavo varoval pred trvalým spoločným vystupovaním armády a humanitárnych pracovníkov, ktoré imidž MVO „nezvratne a definitívne“ zmení: „Ak by sa presah […] záujmov a výzorov v akceptovaní verejnosťou usadil, bola by kompletná logika pomoci ‹bez hraníc› spochybnená.“ 6 – z pomocníkov by boli kolaboranti.

Z propáckeho archívu 2007

Zdroj: www.german-foreign-policy.com z 1.7.2007

1 European Peacebuilding Liaison Office/Crisis Management Initiative/Bertelsmann-Stiftung: Partners in Conflict Prevention and Crisis Management. EU and NGO Cooperation. Federal Foreign Office, Berlin 20./21.6.2007. Conference Background Papers
2 ebd.
3 International Conference «Building a Future on Peace and Justice», Nürnberg 25.– 27.6.2007;
www.peace-justice-conference.info
4 Crisis Management Initiative: Launching SIRS: The Safety Information Reporting Service.
Conference on Crisis Management and Information Technology, Saint Paul de Vence 11.– 14.12.2005. Conference Report
5 European Peacebuilding Liaison Office/Crisis Management Initiative/Bertelsmann-Stiftung: a.a.O.
4 Pierre Micheletti: Pomocníci bez ochrany; Le monde diplomatique z 8.6.2007

O ::prop

Leave a Reply