Domov / Hlavná strana / Analýza / Ako by nacionalistické hnutie mohlo pritiahnuť omnoho viacej ľudí

Ako by nacionalistické hnutie mohlo pritiahnuť omnoho viacej ľudí

Čudovali ste sa niekedy, prečo má toľko ľudí problém pochopiť, že súčasná imigračná politika nie je – mierne povedané – ideálna? Prečo nacionalistické hnutie nepritiahlo priaznivcov hlavného prúdu napriek tomu, aká je zlá?

Keď si prvý krát začnete uvedomovať, o čo v súvislosti s imigráciou na Západ ide, vie to byť veľmi frustrujúci zážitok. Zdá sa, ako by mnoho nacionalistických skupín bolo frustrovaných, čo je pochopiteľné, a keďže sa tak cítia, majú tiež tendenciu predstaviť svoje posolstvo rovnako frustrovaným a nahnevaným spôsobom, čo nie je dobrý spôsob komunikovania s väčšinovým obyvateľstvom.

Nižšie uvidíte výňatok postoja, ktorý je bežný medzi ľuďmi frustrovanými zo súčasnej situácie:

„Prečo je pre mnohých ľudí, najmä tých liberálnych ľavičiarov s vymytými mozgami, také ťažké akceptovať, že imigranti z Tretieho sveta páchajú viac zločinov než my, Európania? To je proste fakt! Že sa veci omnoho zhoršili, odkedy sa Tretí svet začal valiť do našich krajín? Že títo imigranti majú tendenciu byť násilnejší, a že sme menej chránení, a že islam je očividne nebezpečný so svojimi hodnotami a svojím názorom na ženy? Že väčšina imigrantov len žije zo sociálnej podpory a neprispieva do spoločnosti, že sa nedajú integrovať do našej spoločnosti kvôli veľkým kultúrnym rozdielom atď., a že toto je úplne LOGICKÉ! Prečo to títo ľavičiari nechápu? Je to len preto, že sú emoční, naivní a neschopní pochopiť skutočnú jednoduchú logiku? Majú totálne vymytý mozog? Sú príliš naivní, tolerantní a milí, že sa to stáva až šialenstvom? Prečo ich nepriťahujú nacionalistické hnutia, ktoré len chcú obnoviť poriadok a zdravý rozum? Prečo aj naďalej chcú viac imigrácie do našich vlastí?“

Po rokoch štúdia na univerzite a navštevovania marxistického safari, kde som sa každý deň stretával a pozoroval všetky druhy ľavicových akademikov, ktorí horlivo podporovali viac neeurópskej imigrácie do našich vlastí, mám nejakú predstavu, prečo ich nepriťahuje „biele nacionalistické hnutie“ na Západe.

V prvej časti tohto článku si prejdeme cez niekoľko krokov, PREČO väčšinu Európanov nepriťahovalo nacionalistické hnutie počas uplynulých desaťročí, a potom si prejdeme nejaké návrhy a riešenia, ako by sa to dalo inak, aby sa podarilo pritiahnuť omnoho viac ľudí! Napokon, chceme, aby sa o našu budúcnosť staralo a do praktickej politiky zapájalo viac ľudí, aby sme s tým všetkým niečo urobili.

Predtým, ako začneme, len chcem dať vedieť, že máme obrovský rešpekt pre všetkých ľudí, ktorí aktívne niečo robia, a ktorí môžu byť traumatizovaní, môžu mať zlomené srdce, môžu byť zranení alebo obeťami takým či onakým spôsobom kvôli následkom protibelošskej politiky. Ak sa cítite byť kritizovaný pri čítaní tohto textu, neberte to osobne. Tieto pohľady sa zakladajú na našom výskume a skúsenostiach z rozprávania s ľavičiarmi, ktorí nám pomohli pochopiť svoj postoj a to, ako reagujú, čo funguje a čo nie. Dúfame, že vám odovzdáme tieto postrehy. Ak ste osobou, ktorá sa naozaj čuduje, prečo staré nacionalistické spôsoby oslovovania ostatných nefungovali naozaj dobre, tu sú nejaké stanoviská:

Stará nacionalistická rétorika je antisociálna

Násilné vykrikovanie tvrdých posolstiev, ako „UTEČENCI CHOĎTE DOMOV!“, vyvoláva dojem agresie a nenávisti (ako ste to ľavičiarov často počuli tvrdiť). Tieto typy posolstiev sú dnes bežné medzi mnohými nacionalistami a boli bežné po dlhú dobu. Frázy a posolstvá ako „Vykopnime odpad späť do ich posratých vlastí“ a „Choďte späť do svojej krajiny!!!“.

Reakcia je často rovnaká. Ľudia kričia a reagujú späť s nenávisťou. Ako hovorí staré ľudové príslovie: Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Avšak, mnohí obyčajní ľudia súhlasia s mnohými nacionalistickými myšlienkami, keďže väčšina ľudí je podvedome probelošská. Vieme to na základe bližšieho pohľadu na to, čo ľudia skutočne ROBIA vo svojom živote, a nie podľa toho, čo hovoria. Biely útek je toho očividným príkladom, keďže väčšina zdravých Európanov sa sťahuje do európskych susedstiev a spája sa s ostatnými Európanmi. To je prirodzené. Ale Európanov nepriťahuje rétorika založená na strachu či nenávisti. Považujú ju za zlo a prináša negatívne dojmy.

Takže to, čo hovoria, v tomto prípade „CHOĎTE DOMOV!“, a ako to hovoria (s agresiou, strachom a nenávisťou), je niečo, čo si ľudia povšimnú, a vyvoláva to zlé vibrácie.

Posolstvo a rétorika je vylučujúca, a vylučovanie je negatívne. Vyjadruje pocity strachu a spiatočníctva. Výsledok, ako sme videli v minulých desaťročiach, je, že predchádzajúce nacionalistické hnutia zostali nepríťažlivými pre veľkú väčšinu v našej spoločnosti.

Na úrovni jednotlivca, keď osoba vylučuje iných ľudí v sociálnych situáciách, tú osobu budú ostatní vždy považovať za antisociálnu a nepríjemnú. To isté pravidlo platí pre skupinu ľudí s rovnakým postojom. Naopak, jednotlivec, ktorý má auru začleňovania ľudí, je v sociálnych situáciách ako magnet. Ostatní ľudia sú radi okolo takého jednotlivca, pretože okolo takej osoby sa cítia byť v bezpečí a prijímaní. Pravdepodobne aj vy! Tak, ako sa deťom páči, keď sú pri príjemnom starom otcovi a počúvajú ho keď im rozpráva príbehy bezpečným a vrúcnym hlasom, zdravých dospelých ľudí priťahuje ten vrúcny, dobrý a začleňujúci dojem medzi ostatnými ľuďmi, ktorých spoznajú. Začleňujúca osoba (ktorá sa necíti byť ohrozovaná ostatnými ľuďmi) je bezpečná osoba, a bezpečná osoba je niekým, na koho sa ostatní ľudia môžu spoľahnúť. To isté pravidlo platí pre skupinovú dynamiku.

Aby sme to zhrnuli:

Vylučovanie ľudí = zlý dojem.

Začleňovanie ľudí = dobrý dojem.

Ľudí vo všeobecnosti priťahujú veci, ktoré sú spravodlivé, radostné a dobré. Nepriťahujú ich veci, ktoré v nich vzbudzujú zločinný, temný alebo zlý dojem.

Riešenia:

Rétorika musí byť sociálna, začleňujúca a spravodlivá, aby priťahovala. Ak sme dobrí chlapci, mali by sme to ukázať.

Tak ako môžeme zvrátiť imigráciu z Tretieho sveta bez vyčleňovania?

Zvrátenie imigrácie z Tretieho sveta do našich krajín nemusí byť považované za vylúčenie, ak ohľadom neho máme správny postoj. Jestvujú civilizovanejšie spôsoby, ako pomôcť imigrantom z Tretieho sveta vrátiť sa domov do svojich krajín. Okrem toho, nie je nehumánne, aby Číňania žili v Číne, alebo aby Pakistanci žili v Pakistane a tak ďalej.

Najprv si musíme uvedomiť, že otázka nášho prežitia ako Európanov/belochov nemá sama o sebe nič do činenia s ostatnými skupinami ľudí. Proste sú tu kvôli protibelochom, ktorí ich sem priviedli, čo následne povedie k tomu, že sa naši vlastní ľudia stanú menšinou v našich vlastných krajinách. V tomto zmysle sú imigranti nástrojom pre protibelochov, tehlou v hre. Toto je otázka o nás, našej vôli existovať!

Ak sa sústredíme na nás a našich vlastných ľudí namiesto ostatných skupín ľudí, naše sústredenie bude správne.

Pravdepodobne ste počuli citát Mahátmu Gándhího: „Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete“. Toto tiež platí pre skupinu ľudí. Sústreďte sa na vlastnú skupinu, vlastnú rodinu. Fakt, že sme dnes v situácii v akej sme, kde sme na pokraji, aby sme sa stali menšinou v našich vlastných krajinách, nie je chybou ostatných rás, je to chyba našich ľudí že sme dovolili, aby sa to stalo. Je to protibelošská mentalita našich vlastných ľudí, ktorá nás dostala do tejto situácie. Keby sme mali lepšiu národnú jednotu medzi vlastnými ľuďmi, neboli by sme v situácii, v ktorej sme dnes.

Preto, keď sa o tomto rozprávate s ostatnými Európanmi/belochmi, mali by ste sa sústrediť na odsúdenie ostatných belochov, ktorí horlivo chcú ospravedlniť, aby sme sa stali menšinou v našich krajinách, známych tiež ako protibelosi. Oni sú dôvodom, že sme v tejto situácii. Ak to urobíme, potom dynamika celej tejto diskusie bude niečo celkom iné.

Mnohí ľudia, ktorí sa definujú ako nacionalisti, majú o sebe zlú mienku

Mnohí, no zďaleka nie všetci, ktorí si hovoria nacionalisti, majú postoj, že musia byť nevyhnutne zlí, aby obnovili poriadok a pokoj. Niektorí z nich majú v sebe množstvo potlačovaného hnevu, ktorý sa premenil na druh zatrpknutosti a zlej vôle voči spoločnosti a obyčajným ľudom mimo nacionalistického hnutia, z ktorých majú pocit, že opustili spravodlivosť.

Je to pochopiteľné vzhľadom k tomu, ako hlboko spoločnosť padla a ako individualisticky my, Európania/belosi žijeme dnes, keď máme tendenciu usilovať sa o svoj osobný prospech namiesto starostlivosti o svoju komunitu a svojich ľudí. Tieto hlboké pocity hnevu a zatrpknutosti majú tendenciu vytvárať druh pomstychtivej nálady, ktorá je usmerňovaná voči spoločnosti, ktorá ich nechala dolu, alebo voči imigrantom, ktorí sa správajú zle. Hovoríme tomu „syndróm praktického nevyhnutného zla“.

Mnohí ľudia, ktorí sa považujú za nacionalistov skutočne veria, že sú egoistickí za to, že si vybrali byť probelošskí namiesto „multikultúrni“. Myšlienkou je, že nacionalisti hovoria, že človek by sa mal starať najprv o svojich vlastných ľudí, a námietkou od multikulturalistov potom je, že by sme sa mali starať o všetkých ľudí z celého sveta, nie len o ľudí v našich vlastných krajinách. Reakcia od nacionalistov je často taká, že hoci môže to najlepšie byť ako multikulturalisti, t.j. starať sa o všetkých ľudí, no krutou realitou je, že to nefunguje.

Podobne, ako záchranné člny na potápajúcej sa lodi, nacionalistický postoj je typicky taký, že nemôžeme realisticky očakávať, že sa podarí dostať na záchranné člny všetkých ľudí, preto musíme byť „egoistickí“ a zastávať postoj nevyhnutného zla, aby sme si poradili so situáciou. Pričom multikulturalisti veria, že je miesto pre každého.

Takže byť egoistickejší považujú nacionalisti za nevyhnutné, lebo vidia všetok ten zmätok a sociálne nepokoje, ktoré mnohí imigranti robia na Západe, a praktickými spôsobmi si nemôžeme dovoliť byť „príliš milí“ voči ostatným skupinám ľudí.

Tento postoj samozrejme z dlhodobého hľadiska odvádza životnú energiu. Nemusia mať pocit, že majú dobré morálne hodnoty, alebo že zo seba majú dobrý pocit, ale cítia, že musia mať taký postoj, aby boli realistickí. Obávajú sa, že ak zanechajú taký prísny a tvrdý postoj, tak riskujú, že sa stanú hlúpejšími, podobne ako liberáli alebo „leniví ľavičiari“, ktorí sú svojím spôsobom „milí ľudia“, no nechápu zodpovednosť a tvrdú realitu.

Je to zodpovednosť, ktorú nechcú prevziať, no cítia, že ju MUSIA prevziať, pretože to nikto iný neurobí, čo opäť nepriťahuje obyčajných Európanov mimo nacionalistickej komunity. Pocit povinnosti netrvá dlho, pokiaľ je negatívne motivovaný, ale vďaka pocitu radosti v boji jednotlivec bojuje tvrdšie a dlhšie.

Riešenia:

Byť nacionalistom ľudia vo všeobecnosti nepovažujú samo o sebe za „zlé“. Je to celý postoj a prístup okolo toho, čo sme vysvetlili vyššie, a súčasný postoj ohľadom toho, na ktorý majú tendenciu reagovať negatívne. Viem to, pretože poznám ľavicových priateľov, ktorí milujú naše tradície v svojej krajine, ktorí milujú svoju vlajku a zvyky, no nepáči sa im vychvaľovanie provokatívnym spôsobom. To, aký spôsob na vyjadrenie alebo oslavu svojho dedičstva si zvolíte, je pre ľudí dôležitým faktorom!

Ľudia, ktorí sa považujú za nevyhnutné zlo podľa toho aj konajú. To im môže spôsobovať problémy.

Je mnoho krokov, ktoré sa dajú podniknúť, aby sa zmenil svetonázor a postoj človeka. Pre kohokoľvek, kto sa našiel vo vyššie uvedenom opise to bude proces zavedenia nového, pozitívnejšieho a milujúceho postoja, a s väčším množstvom optimizmu bude jednoduchšie vidieť viac možností.

Hnutie má postoj donútenia

Pravdepodobne ste si všimli, že mnoho ľudí, ktorí sa definujú ako nacionalisti, majú často pocit, že „musia“ robiť veci. Vidia, že nikto iný okolo nich nepreberá zodpovednosť a že je im nanútené, aby boli zodpovední, lebo je to prakticky nevyhnutné v situácii, ktorej čelíme. Je to niečo, čo nechcú urobiť, samozrejme, ale cítia, že je to ich povinnosť takým či onakým spôsobom. Ich povinnosť, takpovediac. Tento druh postoja tiež vytvára pripútanosť k určitému výsledku, čo vytvára množstvo úzkosti a strachu.

Riešenia:

Prvým krokom je uvedomiť si, že na svete nie je nič, čo musíte robiť. Nie ste nútený robiť nič. Musíte uznať všetko čo je, no zároveň to neprijať. Musíte nechať ísť všetko, straty čoho sa bojíte. Keď zanecháte pripútanosť vo svojom srdci, POTOM sa môžete pozrieť na celú situáciu znova z novej perspektívy. Potom z toho budete mať iný pocit a prijmete morálne posúdenie celej situácie, rozhodnutie oslobodené od pripútanosti.

Na svete nie je nič čo musíme robiť, ale sú veci, ktoré je morálne, ctihodné a spravodlivé robiť.

Jedna vec, ktorá je morálne správna, je bojovať za to, aby naši vlastní ľudia mali šancu žiť ďalej aj v budúcnosti! Väčšina Európanov dnes zmýšľa individualisticky. Starajú sa väčšinou o seba. Ak máte v srdci dostatok sily a lásky, aby ste sa skutočne starali o krajanov okolo vás, potom ste nad egoizmom. Dosiahli ste idealizmus.

Ľavičiari často myslia progresívne, chcú zmenu a reformu. Konzervatívci chcú zachovať veci, ktoré už sú. Zmena môže byť pre niekoho desivá, ale zmena samotná nemusí byť zlá, záleží na tom, o akom druhu zmeny hovoríme. Zmeniť západnú civilizáciu, aby sa stala súčasťou Tretieho sveta je pre našich Európanov deštruktívna zmena. Je to genocída. To čo chcete je konštruktívna zmena, ktorá zahrňuje naše prežitie.

Európanov priťahujú nové a progresívne veci. Priťahuje ich zmena a tvorivosť. Nepriťahuje ich strach a rigidná rétorika. Môžete niekoho ustrašiť k vášmu spôsobu myslenia, ale nie ste príťažlivý.

Postoj musí byť „ľavičiarsky“ v takom zmysle, že ste osobou, ktorá sa nezastaví kvôli strachu a nebudete sa pridržiavať čohokoľvek, čo máte, ale prijmete pozitívnu zmenu.

Namiesto „MUSÍME zachovať bielu rasu“ by ste mali povedať: „Chcem dať svojim ľuďom šancu žiť ďalej do budúcnosti.“

Toto je psychologický efekt slov:

Slová ako:

Zachovať = pridržiavať sa (rétorika založená na strachu, pripútanosť).

Taktiež, „biela rasa“ je abstraktné. Lepšie je povedať „naši ľudia“. Nech je to osobné.

Slová ako:

„Šanca“, „dať“, „žiť“ a „budúcnosť“ = pohyb vpred (rétorika sily, slobody a hojnosti).

Použite progresívne slová aby ste opísali váš zámer.

Už ste pravdepodobne počuli pravičiarov hovoriť, že ľavicová rétorika je „príliš milá“ a „príliš idealistická“. Že je to „dobrý nápad, ale nie je dosť realistický, lebo ľudia sú svojou skutočnou povahou sebeckí“. V diskusiách o imigrácii s ostatnými Európanmi/belochmi však chcete, aby vás považovali za „príliš milého“ a „idealistického“ kvôli tomu, že ste taký nacionalista a že sa tak veľmi staráte o svojich ľudí. Potom môžete mať neoblomných ľudí na diskusiu, ktorí ospravedlňujú svoju egoistickú povahu, a vy môžete privodiť vašu lásku a pozitívny dojem a rozprávať vizionársky o tom, aké nádherné by bolo, keby sme sa my, Európania/belosi zišli ako bratia a sestry a znova sa začali starať jeden o druhého! Pracovať spolu na vyšších cieľoch v krajine ako druhovia! Takéto rozprávanie, s odhodlaným postojom, vyjadruje pozitívny, progresívny a idealistický dojem.

Ktokoľvek, kto s tým nesúhlasí a pokúša sa ospravedlniť viac imigrácie z Tretieho sveta do všetkých a len bielych krajín je protibeloch, a to je morálne zlé.

Hnutiu chýbajú vízie a morálna výhoda

Obviňovanie inej skupiny ľudí sa považuje za antisociálne, aj keď tá iná skupina robí zlé veci. Vždy sa považuje za antisociálne, keď sa na nich zameriate negatívne alebo keď viníte ostatných, či už je to jednotlivec, ktorý viní iného jednotlivca, alebo skupina ľudí viniaca inú skupinu. Platí tu to isté sociálne pravidlo.

Európania/belosi dnes považujú obviňovanie za antisociálne správanie. Ale neveria tomu preto, že by im bol za tým účelom vymytý mozog. Nepekné rozprávanie o druhých ľuďoch, alebo obviňovanie ostatných, sa vždy považovalo za antisociálne. Na druhej strane, priznanie si vlastných chýb a slabostí sa považuje za silu charakteru v človeku. To isté pravidlo platí aj v skupinovej dynamike. Pri rozprávaní v skupinách sa sebakritika zdá byť sociálnejšia než vidieť chyby v druhých ľuďoch.

Staré nacionalistické hnutie sa dosť zameriava na všetku negativitu okolo imigrantov. Robia to v nádeji, že presvedčia ostatných „neprebudených“ Európanov. Myslia si, že keď raz „neprebudení“ Európania budú súhlasiť, budú tiež súhlasiť s „vykopnutím imigrantov“ z našich krajín. Ale toto sa nedeje. Efektom je, že všetci naši európski bratia a sestry vidia a počujú osobu, alebo skupinu ľudí, ktorí zovšeobecňujú a obviňujú ostatné skupiny ľudí, čo sa opäť považuje za antisociálne a zlé. Mnohí Európania cítia hanbu kvôli svojej skupine keď vidia, že ostatní Európania hovoria nepekne o iných skupinách ľudí.

Riešenia:

Poukázanie na problém sa vo všeobecnosti považuje za dobré, pokiaľ máte riešenie a viete ho predstaviť konštruktívne.

Staré nacionalistické hnutie nie je orientované na riešenia

Nacionalisti sú veľmi dobrí v poukazovaní na negatívne veci. Väčšina vecí, ktoré počujeme od nacionalistických hnutí, sú sťažnosti, obviňovanie, hnev a frustrácia. To je všetko, a to je to, čo ľudia mimo nacionalistického hnutia počujú.

Ľudia si vo všeobecnosti myslia: „Dobre, počujem, že si rozčúlený kvôli nejakým veciam, ale čo s nimi treba urobiť?“

Nikto z nacionalistického hnutia na to verejne nepredstavil nijaké reálne odpovede, okrem „VYKOPNIME IMIGRANTOV!“, čo sa považuje za nenávistné, vylučujúce a antisociálne.

Riešenia:

Samozrejme, je prirodzené a legitímne mať pocity hnevu a frustrácie, keď sme nútení stať sa menšinou v našich vlastných krajinách, ale tie pocity treba využiť konštruktívne, aby sme oslovili a pritiahli ďalších ľudí, a urobili čokoľvek konštruktívne ohľadom celej situácie. Ohľadom tej môžete pociťovať hnev alebo smútok. Je to zdravé a prirodzené, ale čo s tým má človek urobiť?

Nepotláčajte hnev, alebo akékoľvek pocity ktoré pociťujete, ale využite svoj hnev a agresivitu, aby ste tú energiu premenili a boli asertívny. Mentálne však ľudia nikdy nie sú agresívni. Majú kontrolu nad svojimi pocitmi. Keď pociťujú hnev (tak ako všetci ľudia), tá energia sa premieňa na asertivitu a ľudia okolo majú pre nich rešpekt. Nevracajte sa stále, ani sa nesústreďujte na negativitu. To len odvedie vašu životnú energiu. Objektívne viďte to negatívne, ale žite emočne v pozitívnej nálade a optimizme čo najviac. Je to proces a musíte ho praktizovať v priebehu času.

Pokúste sa realisticky nájsť dlhodobé konštruktívne riešenia na veci, ktoré vidíte a ktoré sú v spoločnosti zlé. Veríme, že je to naša najlepšia šanca zvíťaziť!

★ ★ ★

Odporúčame vám, aby ste chvíľu pouvažovali nad týmto článkom a zanechali vaše komentáre. Uveďte svoje názory, otázky a úvahy!

Preklad: zet, www.protiprudu.org
Zdroj: This is Europa

O ::prop

70 komentárov

 1. Múdry názor psychológa, sociológa, možno aj filozofa.
  V každom prípade je potrebné požadovať od čitateľa min. 140 stupňov IQ.
  Vtedy tento text možno pochopí.

  Popisovaných ľudí je ako maku.
  Navrhnutá cesta je jediná – dobrá.

  Väčšine ľudí by však tatranský svišť mohol byť profesorom.

  Pavol Konýček

  • Je tomu len pár dní, keď ma Prop upozornil, že slovenčina má pre slovo ‘evidencia’, ktoré používam, slovo ‘dôkaz’, čo samozrejme nie je až tak pravda. Možno v niektorých prípadoch by to platilo, ale ‘dôkaz’ v angličtine je “proof” a medzi ‘proof’ a ‘evidence’ je dosť podstatný rozdiel. Nechcel som to rozťahovať, tak som sa k tomuto upozorneniu – určite dobre myslenému – ani viac nezmienil.

   Tento článok ma však prekvapuje:
   “frustrujúci zážitok”….”skupín bolo frustrovaných”…”rovnako frustrovaným”…”ľuďmi frustrovanými”…

   …čo toto znamená? Je slovo “frustrácia” nové slovenské slovo, alebo nejaká slovenská literárna licencia?
   Nemá prekladateľ Zet vo svojom počítači zainštalovaný Meriam Webster Dictionary, kde nájde cca. 80 rôznych ‘ekvivalentov’ sloa “frustrate”?

   Tu je z neho výňatok:
   Source: Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary

   verb frus•trate \ˈfrəs-ˌtrāt\

   Simple Definition of frustrate
   • to cause (someone) to feel angry, discouraged, or upset because of not being able to do something
   • to prevent (efforts, plans, etc.) from succeeding : to keep (someone) from doing something
   Thesaurus:
   1. Synonyms: baffle, balk, beat, checkmate, discomfit, foil, thwart
   2. Related Words: bar, block, clog, encumber, fetter, hamper, handicap, hinder, hobble, hold back, impede, inhibit, interfere (with), manacle, obstruct, shackle, tie up, trammel; arrest, check, halt, set back, short-circuit, stall, stop; avert, forestall, obviate, preclude, prevent; negate, neutralize, nullify; counteract, offset; conquer, defeat, overcome
   3. 2 to lessen the courage or confidence of <challenge the math student, but don't frustrate him or her with overly difficult problems
   4. Synonyms: chill, daunt, demoralize, dishearten, dismay, dispirit, discourage, unman, unnerve
   5. Related Words: browbeat, bully, cow, intimidate; depress, sadden, weigh; afflict, try; damp, dampen, deaden; distress, trouble; bother, irk, vex, worry; debilitate, enfeeble, undermine, weaken; frighten, horrify, scare

   Ináč článok (a samozrejme zase bez mena autora), je snôška prázdnych, nič nehovoriacich a nič neznamenajúcich fráz, prezrádzajúci nejakú autorovu “hmlistú” predstavu o nacionalizme, resp. “našom Národnom Socializme” v ktorom by sa hordy vyvrhelov nikdy nedostali za naše hranice. Korene tejto situácie však siahajú omnoho hlbšie, ako si to on predstavuje a o čom nemá ani predstavu. Pretože, vyzývajúc k nacionalizmu, samozrejme sa bojí pod svoj výplod podpísať a on určite nie je ten, ktorý by sa postavil do čela so zdvihnutou rukou a zvolal “follow me”!

   • 1. Prekladať môžete aj vy. S vašou znalosťou angličtiny by ste s tým nemali mať najmenší problém. Aspoň tu bude viacej prekladateľov. Neviem prečo ste doteraz nič nepreložili keď tu tak často diskutujete.

    2. Môžete napísať aj vlastný článok, kde ponúknete nejaké riešenia a nápady. Rád si ho prečítam.

    3. Meriam Webster zainštalovaný nemám.

    • Ale to je omyl, pán SA prekladá, alebo aspoň píše.Stačí si v políčku pre vyhľadávanie dať „Sitra Ahra“. A aj keď možno v niektorých oblastiach vzájomne nesúhlasíme, nie je to dôvod, ihneď zavrhovať jeho príspevky. Všetci máme svoje muchy. Čim sme starší, tým ich je viac. Ale stále platí, že by sa mal človek aspoň zamyslieť nad názormi starších ľudí. Aj keď to môže na prvý pohľad vyzerať ako nezmysel, vždy existuje nejaký dôvod, prečo dospel k istým záverom.

   • Za mňa iba toľko.

    1. nie je to pár dní, ako som vás upozornil na ďalší preklad slova „evidence“, ale rokov (minimálne jeden). Prečo to vyťahujete práve teraz, to netuším, keďže môj úmysel bol dobrý. Z jednoduchého dôvodu – čím lepší pôvodný text, tým menej práce pre mňa pri oprave.
    2. Význam slova „evidence“ sa odvodzuje z kontextu. U vás to bolo prevažne „a nemali žiadnu evidenciu o vraždení“, „nie je žiadna evidencia o existencii“ a pod. Veľmi zriedkavo – pokiaľ si pamätám – som narazil na kontext napr. „viedli evidenciu zločinov“ a pod. Pokiaľ áno, tak som to istotne neopravoval.
    3. Slovo „frustrácia“ je na Slovensku už bežne používané cudzie slovo, rovnako ako futbal, pizza, či internet. Aj keď samozrejme som za to, aby sa (aspoň občas) používali synonymá.

   • Milý ujo SITRA AHRA,
    máte dobrý postreh, ak niekto vo viacerých susediacich vetách opakovane používa nejaké sloveso, znamená to, že ho má v hlave a potrebuje ho z nej dostať von. 🙂 Ale frustrovaní sme tu asi všetci, inak by sme pozerali asi len na fotbal.

 2. Evidencia je jasná záležitosť. Dôkaz. A mimochodom, upozorňoval som Vásna to dávno aj s tým, že to Vy tomu dávate iný význam. V slovenčine, ktorá nie je zatiaľ tak dodrbaná ako angličtina, má toto slovo jasný význam. Niekedy ho však mudráci používajú ako doklad! Zaevidovať teda zadokladovať. Evidencia dochádzky. Evidencia pošty. A podobne. Je to nesprávne. A aj Vy robíte presne toto. K anglickému proof, sa musím zasmiať. Snáď je to po slove SET, ktoré má 47 významov, druhý svetový rekord( zápis) v počte významov. Ďalší dôkaz ako je angličtina dodziganá. Proof je v numizmatike vysoko leštená razba na zrkadlový lesk. Napríklad. Water proof znamená vototesný. Napríklad.
  Samozrejme evidencia je latinské slovo. Dôkaz.Slovenčina dokonca z toho vykúzlila aj prídavné meno. Evindentný =zjavný. A presne o tom píšem. Netreba vytvárať slovníky ako je Webster. Stačí hovoriť jasne,priamo.
  Môj priateľ tento jav volá narovnávak na ohýbak. Čiže najprv to zababreme aby sme to mohli prácne a zdĺhavo čistiť. Ďakujem neprosím.

  • Pán Zet, odpovedal vám za mňa Prop. Kedy ste vy vlastne prisšiel na Prop?
   Ja som bol pri zrode “Národného Pozorovateľa” – terajší “Beo” – a mal som tam uverejnených asi 16 prekladov a mojich článkov. Keďže na Beo zanikla ‘diskuzia’, prestal som prispievať, pretože mňa zaujímala diskusia a názory a reakcie iných na moje články a komentáre.
   Tak isto som bol viacmenej pri zrode Propu, ešte keď bol jeho zakladateľom, majiteľom a administrátorom niekdo iný, než terajší admin.
   A do tretice kedysi dávno (ešte len keď počítače na to boli zariadené a začalo to byť možné), som písal aj do “Sme” (myslím sú to aj noviny, tak sa to volalo a stále volá), pokiaľ mi neodobrali registŕáciu, lebo som písal pre nich, samozrejme, príliš “nekorektné” veci, inými slovami, pravdu.
   Pokiaľ vás to môže zaujímať, na Prope som mal doteraz uverejnených asi 18 prekladov a článkov. Máte teda čo doháňať.
   Čo sa týka problému, áno, mám problém, ale nie s angličtinou, ale so slovenčinou. Častokrát neviem preložiť anglické slovo a nájsť to najsprávnejšie slovenské slovo a trvá mi niekedy dosť dlhú chvíľu, nájsť v Thesauruse to správne slovo. Vidíte to sám v tom, čo som uverejnil, že niektoré slová majú aj 20-30 synonymov, alebo ‘Related words’. To je angličtina!
   Ten Meriam Webster vám vrelo doporučujem, nič to nestojí.
   Pre zujímavosť, na zákalde môjho komentáru na vysielanie jedného programu, ktorý vysielal český “Svobodný Vysílač’ “, dostal som ponuku, že by prípadne so mno urobili cez Skype interview.
   Myslím, že vám ušlo aj to, čo som už dávno zverejnil na Prope, že som “legally blind”, čo podstatne zťažuje moju činnosť.

   * * *
   Prop,
   “keďže môj úmysel bol dobrý”.
   …o tom, že úmysel bol dobrý, som nezapochyboval ani sekundu…

   * * *
   “…V slovenčine, ktorá nie je zatiaľ tak dodrbaná ako angličtina…”

   …áno, pamätám keď ste kedysi napísal, že angličtina je ‘najúbohejší’ (a ešte nejaký ak sa nemýlim najchudobnejší’) jazyk…bodaj by ste mal pravdu..
   Zrejme ale, že o angličtine nemáte ani najmenšiu znalosť…
   …angličtina je, ak nie najbohatší, tak jeeden z anjbohatšch jazykov na tejto planéte….(bohatšia už len možno bola latinčina, o čom ale pochybuejm), má asi 7.000 slov….ktoré nikdo nepoužíva, alebo dokonca o nich ani nevie (!)…
   …Churchill, ako známy rečník a znalec anglického jazyka, ich vraj používal asi okolo 4.000….a takých je tiež veľmi málo…bežne “you can get by” je cca. 2.000 slov….píšte teda o tom, čomu rozumiete a o čom niečo viete….

   • Spojili sa Vám asi dve reakcie. Na Zet a Svarga. Súdim podľa obsahu Vašej reakcie. Nemám rád angličtinu, považujem ju za paškvil francúzskeho jazyka. Kto pozná históriu dá mi za pravdu. Nik však neodškriepi ani sa o to nepokúša, že najrozšírenejší. Z dvoch dôvodov, anglické impérium a jednoduchosť angličtiny. Jazyk po čase začne žiť svojím vlastným svetom. Ten závisí od toho kto ho používa . Tým , že sa angličtina stala rodným jazykom stoviek miliónov rôznych ľudí, rôznych kvalít sa spečatil jej osud. A z jazyka jednoduchej stavby sa stal ešte ako povedať a neuraziť, poviem priamo galimatiáš. Keď si otvorím súčasné noviny z ľubovoľnej krajiny, myslím anglické a vezmem časopis zo 60, 70,80 tych rokov , nedá sa to porovnať. Ten úpadok za 20 rokov je strašný. Nazvať to dodziganosťou je veľmi jemné. Podobný smer je aj na Slovensku ale prepad nie je taký hrozný a šialený. Problém z angličtinou je ten, že hrôzy spodiny akceptovali aj elity. A dnes rozprávajú aj elity ako černosi či mulati. Dokonca sa aj tak obliekajú. Viem, že máte zdravotné ťažkosti so zrakom. Asi nevidíte ako chodia ľudia poobliekaný. O nič ste neprišli. Často sa bavíme so ženou, že keby vypustili dnešných ľudí z roku 2016, na ulicu v roku 1980, tak by na nich doslova ukazovali prstom, pokrikovali a vysmievali. Naozaj neviem ako sa mám tváriť, keď dospelý muž si oblečie takzvané „nasráče“, to je oficiálne označenie. Veľmi výstižné, nakoľko v nich vyzerá 40 ročný muž ako 2 ročné pokakané dieťa v pančuškách. Keby takto chodil v roku 1980, ľudia by za ním pokrikovali, že sa posral. Pritom 80 te roky, boli najextravagantnejšie. Extravaganciu, teda výstrednosť si však nezamieňam s primitívnosťou, teda jednoduchosťou a úbohosťou. Rovnako je to aj s jazykom. Faktom je že z jednoduchého anglického jazyka sa stáva tá najúbohejšia patlanina. Ktorej dá po boku posledný „Afroameričan“ a mainstream to roznesie s radosťou do celého sveta.
    Slovná zásoba je veľmi diskutabilná záležitosť, nakoľko angličtina preberala a preberá slová zo všetkých jazykov sveta. Ale to, že napríklad v angličtine nie je pre mnoho slov z latinčiny rovnocený preklad, svedčí o jej úbohosti. Napríklad pre slovo evidencia. Slovenčina má pre každé latinské slovo preklad. Slovenský. Angličtina nie. A to je úbohé.

   • Ospravedlňujem sa, Sitra Ahra. Vaše články som akosi prehliadol.

 3. Vazeni pan Sitra Ahra

  Zaujal ma vas predchadzajuci clanok o tom ako si Chazari vzdy najdu sposob ako zit bezpracne z prace inych.
  V knihe Jonasa zaborskeho: dejiny Uhorska… som cital ze Chazari vyberali dane od vychodnych Slovanov- predkov dnesnych Ukrajincov po popolnici a po veverici. Nuz kedze on tuto dan nevysvetlil a poriadne ma zaskocilo nieco take rad by som aby niekto scitanejsi ako ja tuto dan objasnil. Jonas zaborsky sa o tom zmienil najma preto ze Madari pred prichodom do strednej Europy zili pod Kaukazom v tzv.Lebedii a boli vazalmi Chazarov a potom sa presunuli do tzv Etelkuzu severovychodne od Krimskeho poloostrova. Ako vazali Chazrov Madari vyberali tie dane po popolnici a po veverici od predkov dnesnych Ukrajincov. Udajne ich od tychto dani oslobodili az Variagovia. Rad by som teda vedel viac o tom. Okrem toho k udajnym 7 madarskym kmenom sa pripojili tri chazarske kmene tzv Kabari ked vkrocili na nasu zem. Zaujimave ze na kaukaze existuje Kabaradinsko- Blakarska autonomna republika. Cize Kabaradinci= Kabari, o Balkaroch sa hovori ze su potomci turkickyc Bulharov. V susednom dagestane popri velkom mnozstve roznych etnik existuju aj Avarci= Avari“A v Afganistane existuju hazara= Chazari?
  Toto su velmi zaujimave a nevysvetlene udaje

  • Milý Juraj,veľmi pekne Ti ďakujem, že si vyzval na debatu o Maďarom. Jeho odpoveď je veľmi poučná a výživná. Teším sa už na druhú časť. Hlavne na vysvetlenie genetickej analýzy, kde sa.dozvieme prečo majú Maďari totožnú genetiku ako Slovaci a kde sa vlastne stratila ta maďarská „Krv“ a prečo Maďari používajú viac ako 21 % percent slov prebratych zo.slovenčiny. Práve tých z oblasti hospodárstva a kultúry. Je to škoda,že postracali na ceste zo Sumeru,najstaršej civilizácie sveta, tento „Pánsky národ“ ako.sami seba nazývajú slová ktoré sa v Sumere, používali už.pred 7000 rokmi. Takto boli nútený prevziať slovnú zásobu od Slovákov. Ach jaj jaj.jaj,kde.sme už mohli dneska byť?? Ktovie.

 4. Ale vráťme sa prosím k článku. Naozaj je to základný problém. Ako pritiahnuť k nacionalistickému hnutiu omnoho viac ľudí. Článok dobre vyhmatal, že musí to byť postavené na kladných hodnotách a nie len na odmietaní. To nestačí.
  Poďme o tom diskutovať.

 5. Základná otázka znie, ako postaviť nacionalizmus ako základnú ideológiu aby sme neskĺzli do oblasti zla ale ostali naopak v oblasti ušľachtilosti a dobra. Aby sme sa vyvarovali neľudskosti ktorú sme aj my Slováci zažili na vlastnej koži , predovšetkým od Maďarov. Maďari stáli na nacionalizme ale páchali neľudskosti všetkého druhu predovšetkým voči Slovákom, vrátane vrážd, únosov detí, mučenia, zbavovania majetku, vyháňania, kradnutia, vykrádania kultúry, prisvojovanie si veľkých osobností. To nebol dobrý nacionalizmus a nechcem aby sme sa aj my Slováci posunuli na túto stranu. Práve na tom je postavená stratégia slniečķárov a dobroserov. Na klamlivom , falošnom humanizme a kresťanstve pomoci blížnemu. Ale to je skutočne falošné. Vy nechcete pomôcť odkázaným, núdznym ? Veď aj Slováci v minulosti šli do sveta! Lenže to je lož. Áno Slováci šli do sveta. Ako aj môj prastarý a starý otec, ale oni tam šli nie žobrať ani nevyžierali cudzích. Oni tam pracovali, zarábali a zarobené peniaze investovali do vlasti. To je podstatný rozdiel.
  Ako môže byť mladý, zdravý muž núdzny a potrebný? To mi je záhada. Okrem toho každý ma povinnosť sa postarať o svojich. O rodičov, deti. A nie o cudzie národy a rasy. Im nič nedlžíme.

 6. Dobrá téma, článok je určite poučný, ale nie veľmi podarený pre naše pomery. Je to zas stavané na súčasné pupušovské západné pomery – ale veď dobre, lepšie ako nič.

  Treba si uvedomiť, že je to známa vec – ale myšlienkové hnutia, ktoré sú v ťažkom rozpore s mocou, si nemôžu vyberať a musia sa pohybovať popri múroch a tak nie vždy môžu byť čisté a úhľadné.
  Akonáhle sa veci dostávajú do pohybu, treba aj úroveň zvyšovať, to áno.

  Treba poskytnúť strednej triede viziu, to každý vie, ale celá antipropaganda systému je zameraná na pošpinenie – to je problém a nie nejaká psychológia nacionalistov. Tá psychológia, nacionalistov, ktorú spomína článok, to je vlastne propaganda systému. Nie nacionalisti, ale propaganda tvrdí, že nacionalisti sú „zlí ľudia“, že im chýba „morálna výhoda“, že sú „antisociálni“ a že hnutie má „postoj donútenia“. To je všetko propaganda sionistov, ktorí tvrdia, že belošskí nacionailsti sú zlí a slabí.

  Aj z toho dôvodu sme nazvali našu stránku Nadhľad, lebo naši ľudia si musia uvedomiť, že aj keď v súčasnosti nemajú politickú moc, sú lepší, sú na morálnej strane, sú viac sociálni a vôbec majú viac praktických šancí, sú nad vodou.
  Ale nie je to ľahké, šíriť toto povedomie 🙂

  • V podstate s tebou súhlasím. Cieľovou skupinou sú – povedzme to jemne – kaviarenskí intelektuáli. Ale tiež musím povedať, že je veľmi ťažké nájsť text, resp. návod na hromadné získanie nových prívržencov (pokiaľ na nich nepoužiješ ručné zbrane 🙂 ). A musím dodať, že postup podľa článku nie je úplne márny spôsob – viď podobnú (aspoň v niektorých aspektoch) a celkom úspešnú (na pomery nacionalizmu) taktiku SHO.

   Ja nemám mindráky z toho, že ma niekto označí za „zlého človeka“, „nacionalistu“, možno „rasistu“, či aj inak. Viem, kde je sever a beriem to s „nadhľadom“ 🙂 . Mnohí ľudia si však takéto označenie berú k srdcu – práve preto, že netušia ich skutočný význam, chýba im vzdelanie, a samozrejme „nadhľad“ nad vecou. 🙂 A do bodky súhlasím s tebou, že šírenie tohto povedomia je veľmi, ale veľmi ťažké.

   • A je tu ešte iné hľadisko. Ktoré nie je v článku povedané ale možno je najpodstatnejšie. Poznáme ho všetci veĺmi dobre a aj podrobne. Nazvem ho ľudské. Pozná ho každý otec, každý manžel, každý vedúci pracovník, skrátka každý človiečik, ktorý nesie alebo niesol v živote zodpovednosť. Je to hlboko ľudské. Bojujeme s tým každý deň všetci od prvých skúseností so životom. A ten problém znie: „Neradi počúvame zlé správy!“
    Jednoducho je to tak. A pred nami je obrovský kopec, problémov, dlho odkladaných a riešenia sú bolestivé. Veĺmi bolestivé. Dobroseri a slniečkári to majú jednoduché. Dá SA, daruje SA, zvládne SA, urobí SA, vytvorí SA,…. toto mocné SA, za ktorým stojí ešte mocnejšie ONI.
    Kdežto nacionalisti, vravia musíme to urobiť MY, veľmi konkrétne veci, bolestivé, nechutné ale nevyhnutné. Skrátka ten bordel, humus, špinu, dlhy, chaos ktorý nasrali dobroserovia nám a našim deťom na hlavu a za krky, musíme upratať a posplácať MY, nikto iný to nespraví. Zázračné SA je na smrť unavené a možno aj mŕtve a ONI sa rozutekali.
    Toto a práve toto ľudia nechcú počuť. V tomto nám je nemecká renesancia príkladom. Práve toho sa isté elity boja ako čert kríža. Ako vraví Murphy, ľudia začnú premýšľať a pracovať až ked vyčerpajú vsetky ostatné možnosti.

   • Nesúhlasím. Cieľovou skupinou nie sú intelektuáli, ale hlavne polointeligenti. T.j. malá buržoázia, čo sa stará hlavne o tri veci 1. o svoju peňaženku 2. o svoju najbližšiu rodinu + maximálne aj psa 3. o to aké auto má sused. Punktum. Do tohto spadá asi 60-70 percent obyvateľstva.

 7. Prosím vás, prečo sa tu bavíte o kravinách ohľadne jazyka?
  To je úplne detinské. Je to smeišne, ako baviť sa o tom, aké auto je lepšie.

  A rovnako smiešne je nepriznať si, že človek niečo použije zle. Jazyk je nástroj, je úplne normálne sa v ňom pomýliť a dať si poradiť niekým, kto si to všimne (ak to stojí za zmienku a opravu).
  Ale je to len a len posratý nástroj, Každý má právo používať akýkoľvek nástroj, bez ohľadu na to, či ho používa výborne alebo nie.
  A má si dať nechať poradiť, ak prekročí hranice zrozumitelnosti.
  Do ,,,, už sa o tej blbosti bavím aj ja 🙁

  • Áno bolo by to detinské, keby v tom nebolo presne jadierko, ktoré si Ty sám kritizoval aj proti A.A. nadhľade aj tu, aj proti S.A. Dobre vieš, že nejde o jazyk ale to známe, že akákoĺvek sračka zo „Západu“ je lepšia ako slovenská torta. Namiesto aby rozvíjali vlastné tradície, jazyk, folklór, „sa“ tu híka nadšením nad všetkým nám cudzím. To ma hnevá a s princípu to odmietam. Mňa angličtina nezaujíma ani ju neobdivujem, pre mňa je to viac ako 30 rokov nutné zlo, iba nástroj ako si povedal. Nič viac. Neubehne ani jeden deň v mojom živote aby som nemusel robiť s angličtinou. Zatiaĺ som neobjavil jej krásu. Mám k nej ľahostajný postoj ako k hocijakému inému nástroju. Jediné, čo ma štartuje sú uzitočný idioti, čo žiadajú potlesk pre súdruha Žinčicu. V skutku ďakujem uz stačilo.

 8. ……………Zareagujem neskôr, ale hlavný problém atraktivity spočíva aj v sprofanovanosti pojmov akým je nacionalizmus a slovník s ním spojený. Ak to má byť úspešné potrebuje to žial REBRANDING. A to bude ťažké najmä z pohľadu výrazových prostriedkov.
  ……………Avšak hlavnou komplikáciou súcna je neblahé dedičstvo komunizmu, ktorým je emocionálna fragmentácia spoločnosti/národa/komunít na jednotlivé rodiny. Okrem športových osobností a ich výkonov je kolektívne my dlhodobo a účinne potláčané. Výsledkom je absencia kolektívneho pudu sebazáchovy, niečo ako kolektívne svedomie neexistuje. ……………Navyše je to potlačené aj existenciou finnančného sektora poisťovní, ktorá obhospodaruje túto časť potreby a samozrejme aj štát. Sme ako kurence vo veľkochove, nepotrebujeme sa kolektívne brániť, nepotrebujeme vykonávať spoločenské rituály, sme každý vo svojej klietke na to, aby sme vyprodukovali vajce, ktoré nám HOSPODÁR zoberie. Za to sa o nás postará, lebo to už nerobíme my, sme privelmi domestifikovaní, komunita je nanič, spoločenská komunikácia tak isto….. .

  • “Ale frustrovaní sme tu asi všetci, inak by sme pozerali asi len na fotbal”.

   …a sme u toho. Z tejto vety neviem, či ste všetci nahnevaní, rozhnevaí, rozčúlení, narušení, vyrušení, ‘nasrati’ (s prepáčením), vyšachovaní, zablokovaní, drŽaní zpät, negovaní, neutralizovaní, popieraní, atď….

   * * *
   p. Svarga, tak som sa predsa dožil, urobil ste mi radosť. Je to asi prvý krát, čo s vami skoro plne súhlasím.
   Nemyslím ale, že angličtina je paškvil francúzskeho jazyka, ale súhlasím, že je paškvil jazyka v prvom rade nemeckého, potom latinského a možno až potom francúzskeho. Že ju nemáte rád, viem pochopiť a ako sa stala svetovým jazykom, vieme tiež všetci. Bola to ich surovosť, brutalita a zabíjanie. Áno, ako píšete, kdo pozná históriu, dá vám za pravdu. Je ale aj pravdou, že v angličtine sa dajú niektoré veci vyjadriť omnoho jednoduchším spôsoboom (preto je podľa vás jednoduchá, s čím súhlasím) ako v slovenčine. Slovenčina na to potrebuje preklad opisom a niekedy to musí byť celá veta. Ale to zas neznamená, že je bohatá reč.
   To ale tiež neznamená, že angličtina je ‘chudobná’ reč a je skutočnosťou, že ja sa dohovorím v celom svete, ale vy so slovenčinou nie. To zase neznamená , že slovenčina je chudobná, alebo úbohá reč. Nie, slovenčina je krásna, lahodná, jasná a čistá (výslovnosťou), zrozumiteľná reč a preto netreba sa v záujme ‘ukázať aký som múdry, svetový a hlavne ‘sofistikovaný’ (ďalší nezmysel ako ‘nové’ slovenské slovo), oháňať sa týmto, podľa vás paškvilom.

   “Viem, že máte zdravotné ťažkosti so zrakom. Asi nevidíte ako chodia ľudia poobliekaný”. (tu má byť mäkke “i”).

   …tu je medzi nami trochu rozdiel. Ja to napriek môjmu zhoršenému zraku vidím nielen veľmi dobre, ale omnoho dlhšie ako vy. Ja to vidím už 50 rokov tu a už som videl začiatky toho ešte tam, v rokoch 50-tich, kedy to začalo. Niekedy v tom čase mi ponúkal kamarát nohavice, tzv. ”džínsy” (hovorili tomu aj “rifle”, nemajúc poňatia, čo znamená slovo “riffle”), ale som mu poďakoval, že to nie je pre mňa. V živote som nemal ten druh oblečenia na sebe. Nikdy, ani tu v Kanade! Vy p.Svarga nepamätáte tých “fesákov”, ktorí chceli byť nasilu “američania”; nohavice tak úzke, že nimi ťažko pretiahli nohu, s manžetami na nich aspoň 10cm vyskokými, topánky s podrážkami vysokými aspoň 5cm (korok obalený kožou), ‘americky’ pomaľované kravaty (pravdepodobne export z Mexika, čo však oni nevedeli), páskované ‘kikiriki’ ponožky, vlasy na krku podstrihnuté (‘kočiš frizúra) a na hlave vysoko načesané ‘kohúty’, jedným slovom americký hnus. Hovorilo sa im “ostravskí chachari”, boli to kreatúry, pracujúce v ostravských baniach. Ako píšete, keby sa títo dnešní “elegáni” objavili v tých časoch na ulici, nikdo by nebol na pochybách, že z nejakého blázinca ušlo niekoľko chorých pacientov. A akí sú na seba pyšní, hlavne ženy, natiahnuté v tých “džínsoch”! Čím odranejšie, ‘vyblíčovanejšie’ a dieravejšie, tým elegantnejšie. Čo sa dá robiť s tymito ľuďmi? O akom nacionalizme sa tu hovorí? O akej kulture a civiizácii? Veď je to mob, ktoý má len 3 záujmy, presne ako to výstižne tu napísal Janosz.

   My sme boli, pane, omnoho elegantnejší ľudia. Muži aj ženy. My sme nosili elegantné (na mieru šité) košele s ‘duplovanými’ mnžetami a manžetovými gombkmi, manžety trčiace aspoň 5cm von z rukávov, elegantne ušité šaty z kvalitných látok a elegantné topánky (hovorilo sa im, foneticky – ‘Pešti cipö’ ). A to bolo za tej vraj ‘biedy’ v tom ‘strašnom’ komunizme!
   Áno p.Svarga, táto dnešná, poľutovania-hodná “inteligencia” si to nevie už ani predstaviť.

   Ale mám neradostnú zprávu pre všetkých nadšencov v lepšiu budúcnosť a nejaký “nový nacionalizmus”.
   Donald Trump (tento nemecký chlapec pôvodného mena Drumpf), už trochu prestáva vo svojich prejavoch spomínať “imigrádiu” a ako jej zabráni. Bol už totiž upovedomený, že si bude musieť pomakl zvykať na to, že v prípade že bude zvolený za prezidenta, bude musieť poslúchať, lebo peniaze prichádzajú z Izraela.
   A ako sme videli, pri jeho stretnutí s Benjamínom Izraelským, uistil ho o neoblomnom priateľstve USA s Izraelom, presne ako kedysi ‘republikán’ Bush mladší.

   * * *
   p.Kazok, to je trochu komplikovanejšia história, odpoviem Vám v inom príspevku. Ale je to dosť dlhé. Dejiny Maďarov sú totiž posplietané so Sumermi, Fínmi, Estóncami, Gruzíncami, Rumunská Dácia, Trakia, Egyptom, dokonca s Hawaii, atď.
   Čo sa týka toho maďarského nacionalizmu (teda toho zlého druhu nacionalizmu), to je podobné tomu ‘tureckému zabíjaniu arménskych kresťanov’ čomu môže tak bezvýtradne veriť len ten, kdo o tom mnoho nevie.

   • Dejiny Maďarov sú totiž posplietané so Sumermi, Fínmi, Estóncami, Gruzíncami, Rumunská Dácia, Trakia, Egyptom, dokonca s Hawaii, atď. //// Tak na toto sa teším.

 9. Je mi skutočne radosťou, p. Zet, že vás môžem potešiť a že si tak rád odo mňa niečo prečítate…

  p.Kazok,
  nikdy sa mi nedoatali záznamy Jonáša Záborského do rúk, a preto ja neviem to, čo o tom viete a píšete Vy….verím, že Jonáš Záborský mal určité pramene, ale nesmieme zabúdať, že je tomu už predsa len skoro 150 rokov, čo vyšla jeho práca “Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových” (1875). Okrem toho, že bol nesmierne plodný autor, historikom až tak moc nebol. A vzhľadom na mnoho rokov, odtedy ubehlých, mnoho výskumníkov, archeológov a historikov sa touto históriou zaoberalo a stale zaoberá, zistilo novšie a novšie informácie, ktoré musíme vziať do úvahy.

  Moje zdroje sú iné a samozrejme je možno stale sporné, čo je pravda a čo je fikcia…vieme obidvaja, že realita je len to, čo je vedecky dokázané, čo nie je dokázané vedecky, je fikcia…

  Maďari si odvodzujú, a podľa najmodernejších vedeckých výskumov možno majú aj mnoho pravdy v tom, že pochádzajú zo Sumeru. A čo bol Sumer a kdo boli Sumeri, by mal vedieť každý priemerne vzdelaný človek.
  Ako naznačuje linguistická a iná evidencia, sumerskí Munnabtutu (migranti/ utečenci) išli západným smerom do Európy, dvoma smermi: jedným cez Kaukaz a okolo Čierneho mora, druhým ‘via’ Anatolia. Teórie zaoberajúce sa prvou alternatívou, predpokladajú, že Sumerskí utečenci prechádzali územím, ktoré je teraz Gruzínsko, vzhľadom na nezvyklý jazyk týchto ľudí, ktorý sa veľmi podobá jazyku sumerskému, potom pokračujúc pozdÍž rieky Volgy, kde založili mesto ktorého starodávne meno bolo Samara (neskoršie Kujbyšev) a – podľa niektorých výskumníkov – konečne dosiahli Baltické more. Toto vysvetľuje, prečo nezvyklý fínsky jazyk nie je podobný žiadnemu inému, okrem sumerského. (Niektorí pripisujú tie isté podobnosti jazyku estónskemu).

  Ten druhý smer – a niektorá archeologická evidencia podporuje údaje linguistické – predpokladá že títo sumerskí utečenci postupujúci pozdÍž rieky Dunaj, utvrdzuje hlbokú a tvrdohlavú vieru medzi Maďarmi, že ich nezvyčajný jazyk tiež mal jediný pôvod: Sumerský.

  Prišli Sumeri skutočne touto cestou? Odpoveď môžeme nájsť v jednej z najzáhadnejších pamiatok z antických čias, ktorú môžeme vidieť na sútoku Dunaja a Čierneho mora, miesto, ktoré sa kedysi menovalo Dacia (dnes čast Rumunska). Tam, na území, ktoré sa menuje Sarmizegetusa, existuje séria – čo vedci nazývajú “calendrical temples” (kalendrické chrámy), zahrňuje niečo, čo môžeme nazvať “Stonhenge pri Čiernom mori” (Z. Sitchin “When Time Began”).
  Ostáva však pravdou, že ani Fíni ani Maďari nie sú považovaní za Árijcov.

  O sumerskom pôvode Maďarov viď knihu autora:
  Badiny Jos Ferenc
  “Kaldeatol Ister-Gamig
  I Sumir Östörténet”
  Szerzö kiadása, Buenos Aires 1971
  Printed in Argentina,
  111723 Imprint BU-Orchard y Cbs F.R.L.

  Zaujímavou historickou témou je doba prastarého (antickeho) sveta. V prvom rade v dávnom Východe žila árijská rasa (“Aryan“ možno vzniklo z maďarského “Úri“, čo znamena “pán“. Bola to gazdovská rasa s vysokou vedou a kultúrou (spomeňme si len na egyptskú a mezopotámsku vedu). Žili najprv v zemi, ktorú dnes nazývame Irak a potom sa rozšírili všade naokolo (Egypt, atď.). Egypt možno pochádza z “Egitáj“ (maďarsky) čo približne znamená “nebeská zem“.

  Neskoršie prišla z Východu iná rasa, zvaná “Kush“ (Kush môže pochádzať z “kos“ (maďarsky = aries, čo bolo hlavným symbolom). Bola to rasa s čiernou kožou, ale nie černoši, s európskou tvárou (lebkou). Zmiešali sa s Árijskou rasou a prebrali ich jazyk a kultúru. (Je možné, že Cigáni sú potomkovia rasy Kush, ale to je len individuálny názor). Ale bola to dlhá cesta mnohých vojen medzi dvoma rasami. A konečne prišla do starovekého Východu rasa semitská. Mali kostnanté nosy, hnedú kožu a kudrnaté čierne vlasy. Áno, hlavným národom tejto rasy sú židia, ale pokiaľ vieme, arabskí ľudia sú tiež jej deti. Tí prišli zo zeme dnes nazývanej Mongolia vzhľadom k jej rozširujúcej sa púšti (Gobi). Bola to bojovná nomádska rasa. Množili sa veľmi rýchlo a stali sa dôležitým efektívnym činiteľom. Vzhľadom k ich bojovému spôsobu života, začali veľké vandrovanie árijskej rasy do Europy. Najprv sa zjavili na ostrove Kréta, potom na iných (dnes) gréckych ostrovoch, ako Rhodos, potom na (dnes) gréckom polo-ostrove, neskoršie na (dnes) talianskom polo-ostrove a potom po celej Europe – aj so semitami, ktorí im boli v ceste. Tieto dve rasy a tieto dva jazyky sa všade splietali a toto vytvorilo skoro všetky európske národy a jazyky. Najprv grécky, potom latinský, atď. Toto je história.
  Podľa najnovších objavov, v starodávnom Východe bol len jeden jazyk (v Egypte, Mezopotamii a vo všetkých iných regiónoch), mimo semitického – a maďarský (a možno niektoré iné, ako estónsky) jazyk je priamym pokračovaním tohoto originálneho árijského jazyka a nemiešal sa so semitským, alebo inými (alebo snaď len málo v neskorších storočiach).

  Budem pokračovať.

  • Ďakujem za výklad. Vás by zasa mohol zaujímať tento. http://necyklopedia.com/ma%C4%8Far

  • Áno Maďari sú pánsky národ ako oni sami seba označujú, len som nevedel,že Árijci sú vlastne spomalený Úrijci. Veľká škoda, zvĺast pre Slovákov je ze od nich prevzali 21% slovnej.zásoby práve tej pre.oblasť hospodárstva, kultúry a praktického života. Nie že by mi to vadilo,doprajem im, len by som očakával,že vzhľadom k tomu,že boli dedičná.najvyspelejšej a.najstaršej civilizácie sveta,teda Súperov, to bude naopak. A že zaostali Slováci,preberú slovnú zásobu od Sumersky dedičov,teda od pánskych Maďarov. Nuž nestalo sa
   ZÁHADA.

 10. Vazeny pan Sitra Ahra

  Dovod preco som poslal ten email, lebo sa chcem dozvediet co to bola za dan po popolnici a po veverici. Pretoze dnesne postindustrialne liberalne vlady odvtedy ako demontovali priemsyselne zariadenia a odviezly stroje do Ciny vymyslaju aj tu na zapada stale nove a nove dane. Pokial bola plna zamestanaost a ludia mali dobre platy stacila vladam dan zo mzdy. Ked sa tato scvrkla, na zaklade horevysieho, prichadzaju stale z novymi danami. A tak cakam ze raz rano sa zobudim a tiez nam tu zavedu dan po poplnici a po veverici. Aj ked v Australii veverice nemame, ale cosi podobne ‚glider possum‘
  Co sa tyka madarskeho povodu to sa da najst na google.com na dvoch strankach; Hungarians a Magyars.

  • No vidíš, práve to si sa nedozvedel. Ani nemohol. Ty si taký dobrák. Stále nevieš, s kým máš tú česť. Ja pochádzam z južného Slovenska a poznám dobre prostredie. Keď Ti niekto spomenie, že starú matku volal Óma, tak vedz, že doma maďarovali o dušu spasenú. ☺ Paradoxom je, že Maďari dokázali tak zblbnúť ešte aj Nemcov žijúcich v Uhorsku,že sa cítili viac Maďari ako Nemci. Tak nečakaj, že Ti vyloží Jonáša Záborského. Jonáša Zaborského zhodil na začiatku a tým vybavené.Myslím, že „daň z popolnice a veverice“, bol vtip, že vyberali „daň“ zo všetkého, aj z odpadkov aj z toho čo na strom ušlo, teda z toho čo ani nemali , chcel v tých časoch jemne napísať aby to prešlo cenzúrou, že to boli obyčajní zlodeji a zbojníci, ako je aj pravda .

  • “dan po poplnici a po veveroci….”
   …p.Kazok, na to odpoveď neviem, lebo som o takej dani nikdy nepočul… na to by vedel odpovedať asi už len J.Záborský….
   …. ale ke vám ide len o to, nemá zmysel pokračovať v tom čo som začal…
   * * *
   p.Zet, vedel by ste mi objasniť historickú hodnotu toho, čo ste tu uviedol?
   A samozrejme zas to nemá autora. Čo sú to za zbabelci, ktorí sa nepodpíšu pod svoje články? Je toto “história”, ktorou sa vy zaoberáte?. Toto sú vaše ‘zdroje’? Podľa doterajších skúseností s vami, ani ma to nerekvapuje.

   A predsa Petrovič (Petöfi, Sandor), či Košut (Kossuth, Lajos) sa stali nadšenými Maďarmi. A Pali Országh písal po slovensky len preto, lebo nemohli byť dvaja kohúti (Országh versus Petöfi), na jednom smetisku.

   * * *
   p.Svarga, Sumerská civilizácia nebola tá najstaršia a najvyspelejšia, ako už dnes vieme. Gobekli Tepe sa dátuje na vek 12-15 tisíc rokov. Tak isto Puma Punku a mnoho iných, dnes už známych nálezísk.
   A nie je tomu tak dávno, čo som napísal (tiež v súvislosti s Maďarmi), že podľa nanjnovších archeologických výskumov, Slováci boli na tom území, kde stále sú teraz, už pred 8-tisíc rokmi!
   Teda 4-5 tisíc rokov skôr, ako boli Sumeri v Mezopotámii.
   Musíme si uvedomiť, že história sa mení každým dňom.

   • Milý pane S.A., vtip je ten, že Maďari a Sumeri, nemali spolu vôbec nič spoločné. Genetika , jazyk a kultúra pôvodných Maďarov, môžeme ich kľudne volať aj starí Maďari nemali nič spoločné so Sumermi. Starí Maďari boli najbližsie Chanti-Mansiom. To sú žltý ľudia, čierne žúžoľové vlasy, ploché tváre, šikmé oči. Taká je pravda a nie tieto lži a klamstvá. Treba sa zmieriť s vecami ako sú a neklamať seba samého. Áno Sumeri, boli biely, svetlý a ich jazyk nebol rozhodne ani len vzdialene podobný maďarčine. Maďari sa geneticky rozplynuli za viac ako 1500 rokov svojho putovania v Slovanskom mori. Nezostal po nich ani šľak, iba ten jazyk im ostal. Ako vravievala priateľova babka pred 40 rokmi:“ Maďar, to židovský pes“. Jednoduchosť tej starenky, prostou rečou, pomenovala surovú pravdu. Maďari sú prepletený so Židovstvom. Vzájomne sa potrebujú. Je to ich pes, ktorý chráni svojho pána Žida. Lebo ten ho stvoril. Ako im to raz už vykričal, hlavný rabín v Pešti pred 140 rokmi. Keď im vychrstol do tváre: “ Čo zostane maďarské bez Židov? Nič, iba široké gate a baracpálinka.“ A taká je pravda, lebo ešte aj jazyk, modernú maďarčinu, im musel vymyslieť poĺský Žid, Kazinczy. V tej starej sa totiž nedala riadit krajina. A Palo Országh síce mal pomaďarčené meno, ako každý šľachtic v Uhorsku. Dokonca aj na Orave. To sú tí Sécsényi, teda Sečanský, Rákoczi teda Rakovský, Perényi teda Perínsky, atď.Országh sa narodil rok po smrti Petroviča či keď chcete Petöfiho, tažko sním mohol súperiť. Maďari tažko nesú pravdu a preto útočia na okolité národy, nielen Slovákov, ale na každého. A mne by boli maďarské sebaklamy ako to trefne pomenoval nebohý Jergúš Ferko ukradnuté. Problém je, že oni sa nevedia zastaviť. Neustály revizionizmus, neustála agresivita voči nám Slovákom. To je ten problém.
    Áno poznanie sa vyvíja a mení. Ale Göbekli tepe nebola civilizácia ako ju poznáme v Sumeri. To bol jeden kopec. Sumeri boli naozaj najstarší aj keď nie o veľa. Samozrejme že podobné nálezy sú po celej Európe. Ľudstvo je veĺmi staré a dôkazov o tom bude pribúdať a pribúdať.
    Vráťme sa však k podstate, ako urobiť prítažlivé vlastenectvo. Viac ma momentálne trápi a mrzí, že v Maďarsku, neprišlo k urnám potrebných 50 % voličov aby bolo referendum platné. A keď sa to nepodarilo v Maďarsku, ktoré je preslávené svojim niéže vlastenectvom , či nacionalizmom ale priam šovinizmom, tak už neviem kde by , čo by sa malo stať. A ako urobiť vlastenectvo naozaj príťažlivé. A vôbec ma maďarský pád neteší.

    • “Starí Maďari boli najbližsie Chanti-Mansiom. To sú žltý ľudia, čierne žúžoľové vlasy, ploché tváre, šikmé oči. Taká je Pravda”

     …neviem čo vám dáva tú istotu, keď napíšete “Taká je Pravda”….pritom vôbec neudávate, odkiaľ to máte…kdo je autor tej Pravdy?
     Napísal som jasne “Moje zdroje sú iné a samozrejme je možno stále sporné, čo je pravda a čo je fikcia…..ako vidíte, netvrdím “Taká je Pravda”….
     …a udal som mená autorov (týchto klamstiev, podľa vás) a ich diela; čítal ste vôbec Sirchinovu knižku “When Time Began”, alebo knihu autora Badiny Jos Ferenca?
     Ako ich môžete jednoducho prehlásiť za klamstvá, neviem pochopiť.
     Bol ste na sútoku Dunaja a Čierneho mora, aby ste si overil, či tie stavby tam sú, alebo či ten Sitchin klame?
     To musíte dokázať ináč, než ako píšete vo vašom komentári.

     “…za viac ako 1500 rokov svojho putovania v Slovanskom mori”

     …tu s vami plne súhlasím a obráťte prosím svoju pozornosť na môj komentár v článku o Trianone, zo dňa
     25-ho júna 2016…. jasne som napísal “Porovnajme: Sotva 5% súčasných Maďarov má ugorské (staromaďarské) gény, ale až 50% má slovanské gény.

     “Maďari sú prepletený so Židovstvom”.

     …zase plný súhlas a je to preto, lebo Maďari (skôr v tom čase Ugori), na svojej ceste – nikdo dodnes nevie, ani oni sami, odkiaľ vlastne prišli – sa zastavili u Chazarov, ktorí ich ‘protúlili’, ale neskoršie tiahli ďalej na západ a usadili sa tam, kde sú dodnes. Keď ale Gengis-chan definitívne vyhnal Chazarov z ich chazarskej ríše, tiež tiahli na západ a Maďari zase ich z vďaky ‘pritúlili’ (čert im to bol dlžný).
     Preto a odvtedy je Maďarsko plné židov.

     • Nie nečítal. Viete na svete sú milióny teórii. Ako sám píšete aj fikcií. Nemusím všetky poznať. A že Vy ste čítali, vôbec ale vôbec nič neznamená. Dokonca nepoznám ani maďarskú mytológiu o tom ako nejaká Maďarka súložila so sokolom a jej syn sa narodil z Jablka. Nádherne kraviny, ktoré sa vyučujú v Maďarsku a oni tomu veria. To je ten problém. Poďme však k Chanti-Mansiom. Vieme ako tento národ vyzerá, vieme akú má reč, vieme akú má kultúru , vieme akú má genetiku, vieme akú ma mytológiu, vieme jeho históriu. A práve tento národ je starým Maďarom zo všetkých národov najbližší. Keď sa hľadá to „pravé orechové“, ten „maďarský“ gén, tak sa vlastne hľadajú gény príbuzné Chanty-Mansijom. A to je pravda. To je tá pravda o ktorej hovoríme. Samotný Maďari sa k tomu hlásia to sú tie ich oslavy Turanizmu. Nebudem tu dávať odkazy na to. Raz keď Maďari prišli z oblasti ChantyMansiov( oni tam žijú dodnes) tak ako to naozaj bolo zaznamené nielen Madarmi ale aj okolitými národmi, kadiaĺ šli,tak ako o tom svedčí ich genetika, ich reč, ich mytológia. Byzancia ich nazývala Turkoi. Mali presné správy. A že sa rozplynuli počas putovania medzi Slovanmi a dnes je medzi nimi velmi malé množstvo ľudí s DNA najbližšou ChantiMansi asi okolo 6%. Ale najviac sú slovanské DNA. Veď už samotný Štefan I, bol slovanský miešanec.
      Je smiešne keď súčasný Maďari robia turanské dni, družbujú sa Chantijcami,Kazachmi,Turkami,Turkmenmi, skrátka TurkoTatármi, na ktorých strieľaju z luku, cválajú na koni , oblíekajú sa ako Mansijovia a majú modré oči a blond vlasy. To je smiešne. Jediné čo im ostalo je jazyk. Ako hovorí starý vtip. Všetko sme stratili iba prízvuk nám ostal. Buď ideme po vedeckej linke, buď ideme po pravde, buď hľadáme gény alebo si pestujeme rozprávky. A ja sa opieram o DNA analýzu a tá hovorí jednoznačne starý Maďari boli žlté plemeno spoza Uralu, guľaté lebky,ploské tváre, široké lícne kosti, čierne žúžoľové vlasy. Tak ich zaznamenali aj staré kroniky, ich bojová taktika bola turkotatárska, ich symboli rovnako a dokonca kone, neboli malé chlpaté ako povedal jeden opitý slovenský politik, čuduj sa svete boli to achaltekinské kone. Stači sa pozrieť na mapu a sme doma.

 11. “Nebudem tu dávať odkazy na to”.

  …preto vaše komentáre nemajú žiadnu historickú hodnotu…..
  ….to je ale jediné čo mňa zaujíma, aby som si obohatil moje vedomosti a môj archív aj inýmii nformáciami a zdrojmi.
  Lebo viete, napr. o Druhej svetovej a holkauste píše mnoho židovských autorov, aj ale aj D. Irving, John Toland, alebo J.J.Martin.
  Veda nemá záujem o konfrontáciu, veda má záujem len o fakty….

  • Ano. Nebudem dávať odkazy na všeobecne známe veci. Nijako to neznižuje historickú hodnotu. Čo si chcete dať do archívu? Vysvetlenie turanizmu, pan-turanizmu, kto ho podporoval a že to bola vlastne neoficialna maďarská štátna ideológia za Hortyho. Veď je to trápne a smiešne. Tento typ trávenia diskusie sa mi zdá pomerne nešťastný. Poviem to priamo nízky. Neverím, že niekoho obohacuje.
   Ak by to malo byť prísne vedecké, tak by príspevky museli byť niekoľko 100 stranové aj s poznámkovým aparátom. A to je hlúposť. Tu sa má formulovať istá syntéza , vlastný názor. To je obohacujúce.
   Kam vedie spôsob tejto Vami „obohacujúcej“ diskusie ste predviedli pri islame. Darmo ste prehrali bilión :0, stále ste tvrdili, že aby uviedli dôkazy. A keď Vám ich uviedli. Tak mali zlý preklad a autori boli nevzťažný. Lebo Vy poznáte iných a tý Vaši, majú väčšiu váhu a vôbec , tomu nerozumieme. Tak o aké fakty Vám ide ? O akú vedu, keď ignorujete nieže fakty, ale bezprostrednú skutočnosť, ktorú my každodene prežívame.

   • Čo sa týka lslámu, vyvediem vás z omylu.
    Ide mi o to, že poznám výroky o Isláme aj od iných, slávnych ľudí. Uviedol som už, čo povedal G.B.Shaw. H.G.Wells a B.Russel. Tým som ale ani zďaleka neskončil. A som zvedavý na váš ‘odborný’ komentár, ak vôbec nejaký máte.
    Tu mate ukážku, ako sa to robí – meno autora a dielo odkiaľ som vybral to, čo tvrdím.

    Thomas Carlyle v “Heroes and Hero Worship and the Heroic in History”, 1840:
    “Klamstvá (Západné klamstvá/znevažovanie), ktoré v dobre premyslenom záujme nahromadili okolo tohoto muža (Muhammada) sú znevažujúce len pre nás samých”.
    “Tichý, veľký duch, jeden z tých, ktorý nemôže ináč, len byť seiózny a úprimný.
    Mal rozsvietiť vo svete svetlo, ako to rozkázal urobiť Tvorca sveta”.

    Arabi, ten muž Mahomet, a to jedno storočie, to nie je akoby spadla iskra, jedna iskra, na svet, dokazateľne výbušný, šľahajúca do nebeských výšin od Delhi po Granadu!
    Povedal som, ten Veľký muž bol vždy ako blesk z Neba; ľudstvo čakalo na neho aby potom aj oni vzpanuli….”

    Toynbee, A.J., v “Civilization on Trial, New York, 1948”:
    “Zánik rasového povedomia, ako medzi Muslimami, je jedným z vynikajúcich úspechov Islámu a v súčasnom svete. Ako sa zdá, je žalostná potreba propagácie tejto Islámskej morálky.

    Viete vôbec, kdo boli Carlyle, alebo Toynbee?

    • Viete čo, ja sa vzdávam alebo poddám sa aj vraví. Ja už som sa vyslovil, nemienim sa opakovať ani sa s Vami hádať. Vy ste starší od mňa, sú isté zvyklosti. Jediné , čo k tomu, dávam do pozornosti ostatným, obsah Vami uvedených citátov, obzvlášť posledného od Toynbee-ho . Nebudem s ním ani o ňom viesť ziaden spor, každý si urobí názor sám. Obzvlášť vo svetle každodených správ, ktoré sa na nás valia každý deň , každú hodinu z celej Európy . Odvšádiaĺ kam sa dovalili moslimovia aj s ich svetlom. Toľko k tomu.

    • Ach, Sitra Sitra. To že niečo povedal slávny človek ešte neznamená, že je to pravda. Aj dnešné „celebrity“ chrlia perly, napr. o imigrantoch.

     Lebo viete, napr. o Druhej svetovej a holkauste píše mnoho židovských autorov, aj ale aj D. Irving, John Toland, alebo J.J.Martin. //// A to isté platí aj o islame. O islame píšu mnohí moslimovia, ale aj Robert Spencer, Bill Warner či Zakaria Botros.

 12. Tu nejde o žiadne hádanie, chcem len upozorniť, že existujú aj iné názory. Sú to historické fakty a nie je možné ich len tak jednoducho hodiť do “outu”, ináč tiež povedané “zamiesť pod koberec”.
  To čo sa robí v Európe ja dobre viem, ale to neznamená, že to tí banditi robia preto, že sú muslimi, alebo vyznávajú Islám. Oni ho zrejme moc nevyznávajú. Robia to preto, lebo sú to jednoducho kriminálne živly a vyvrheli.
  Ale pôvod týchto udalostí musíte hľadať inde. Dokonca možno ani nie v Saudskej Arabii!

  * * *
  Mahatma Gandhi, v “Young India”, 1924:
  “Chcel som vedieť to najlepšie zo života toho, ktorý dnes drží nediskutabilný vliv nad srdcami miliónov ľudstva….
  Stal som sa viac ako kedykoľvek presvedčený, že to nebol meč, ktorý v tých dňoch vydobyl pre Islám miesto v schéme života. Bola to stála jednoduchosť, skromnosť Proroka, opatrný ohľad na záväzky,jeho intenzívna oddanosť jeho priateľom a nasledovníkom, jeho nebojácnosť, jeho nezastrašenosť, jeho absolútna dôvera v boha a jeho vlastné poslanie.
  Toto a nie meč nieslo všetko pred nimi a prekonalo každú prekážku.
  Keď som uzavrel druhý diel (Prorokovej biogeafie), ľutoval som, že nebolo pre mňa viac čo čítať o tom veľkom živote”.

  Napolean Bonaparte, Quoted in “Christian Cherfils, ‚Bonaparte et Islam,‘ Pedone Ed., Paris, France, 1914, pp. 105, 125. Original References: “Correspondance de Napoléon Ier Tome V pièce n° 4287 du 17/07/1799…”
  “Mojžiš odhalil existenciu boha svojmu národu. Ježiš Kristus rímskemu svetu, Muhammad starému kontinentu….
  “Arabia bola modloslužobnícka, keď šesť storočí po Ježišovi, Muhammad zaviedol uctievanie boha Abrahámovho, Ishmaela, Mojžiša a Ježiša.
  Ariyani a nejaké iné sekty rozvírily pokoj východu agitáciou otázky o Otcovi, Synovi a Svätom Duchu.
  Muhammad prehlásil, že nie je žiaden, len jeden boh, ktorý nemá otca, ani syna a že Trojica priniesla ideu modloslužobníctva…”
  “Dúfam, že doba nie je ďaleko, keď budem schopný zjednotiťvšetkých múdrych a vzdelaných ľudí všetkých krajín a ustanoviť jednotný režim, založený na prinípoch Koránu, ktorý jediný je pravdou a ktorý jedine môže visť ľudstvo k šťastiu”.

  • Sitra: „To čo sa robí v Európe ja dobre viem, ale to neznamená, že to tí banditi robia preto, že sú muslimi, alebo vyznávajú Islám. Oni ho zrejme moc nevyznávajú. Robia to preto, lebo sú to jednoducho kriminálne živly a vyvrheli.“

   Nuž, áno i nie. Je to rovnako rasový/etnický, ako aj náboženský problém, resp. je to poprepájané. V Európe sú napr. veľké problémy s „kresťanskými“ cigánmi kvôli ich asociálnosti a kriminalite, avšak tí nie sú vzájomne spojení nejakou politickou ideológiou a nie sú ani dostatočne zorganizovaní na nejaký druh vojny voči belochom. Ak by však odrazu hromadne konvertovali na islam, tak by sa stali o dosť agresívnejšími a nebezpečnejšími.

   Čiže v prípade moslimov je to predsa len trochu iné. Ich výnimočne veľká kriminalita v Európe nie je len kriminalitou per se, ale ide o súčasť ich džihádu (viď epidémia znásilňovania Európaniek, teroristické útoky, atď.). Belosi sú v ich mysliach jasne identifikovaní ako tí „druhí“ – ako neveriaci, ktorých treba obťažovať a prepadať kedykoľvek je to možné, pretože tak im to káže ich náboženstvo.

   Viete Sitra, myslím, že vás chápem. Pred dajme tomu takými 10 rokmi bolo celkom ťažké necítiť istý druh sympatie k moslimom, keďže boli pohodlnými obetnými baránkami pre neokonov. Myslím, že tento váš pro-moslimský sentiment, ktorý tu prezentujete, je akýmsi pozostatkom po týchto časoch. Dnes sme však predsa len niekde inde a i z čisto pragmatického hľadiska nie je obhajoba islamu pre nás dobrá.

  • To čo sa robí v Európe ja dobre viem, ale to neznamená, že to tí banditi robia preto, že sú muslimi, alebo vyznávajú Islám. Oni ho zrejme moc nevyznávajú. Robia to preto, lebo sú to jednoducho kriminálne živly a vyvrheli.
   Ale pôvod týchto udalostí musíte hľadať inde. Dokonca možno ani nie v Saudskej Arabii! //// Tipnem si, že ten pôvod možno nájsť u Židov 🙂 Samozrejme, to čo robia moslimovia v Európe je úplne v súlade s islamom. Skúste si namiesto názorov „slávnych“ ľudí občas prečítať aj zdrojové islamské texty. A ak sa vám nechce, prečítajte si aspoň Undestanding Muhammad and muslims od Aliho Sinu. Je to bývalý moslim, ktorý pozná učenie islamu spredu aj zozadu, zhora aj zdola. A nie je to Žid 🙂

   • Ale veď presne takto zničili Egypt, Palestínu, Byzanciu, pred 1600 rokmi. Aj to boli kriminálne živli ? Asi nie. A rovnako to bolo aj po páde Východného Ríma, teda Byzancie. Práve tak prenikali do Bulharska, Grécka, Egypta, Kartága , Ibérie,Macedónie,Kosova,Albánie,Besarábie,Srbska,Valašska,Sedmohradska,Bukovinu,Bosny,Hercegoviny,Chorvatska,Krymu,Ukrajiny,SLOVENSKA!!

    Máme tak krátku pamäť,že sme zabudli na 175 ročnú okupáciu Južného Slovenska ?? Na drancovanie, únosy detí, znásiľnovanie, vraždy, daň z krvi, daň z viery?? Pokiaľ Vy áno, ja nie. Sme vo vojne s islamom nepretržite už 1600 rokov. Ukradnutie Kosova je dôsledkom, rovnako moslimský štát BaH iba 600 km od našich hraníc. Akoto že nepoznáme Most na Drine, dokonca ani Turčína Poničana od Sama Chalúpku. Zdá sa Vám to patetické ? Ale história sa opakuje.

    Nejedná sa o žiadne kriminálne živly. SÚ TO VOJACI. Vojaci v našich uliciach. Nezakrývajme si oči. Oni sú tu a prišli nás dobyť. Metóda sa od doby Sulejmana I.Nádherného, už nepochodujú Yaniseri Kara Mustafu. Ale nič to nemení na tom, ze sú to vojaci. Takisto pochodujú za vidinou koristi ako Yaniseri pred 333 rokmi. Zmenila sa iba forma. Iba forma.
    Nazvať ich kriminálnikmi je hlúpe. Nie naivné ale hlúpe. Oni nie sú hlúpy, práve naopak sú múdry, prefíkaní, majú pevnú ideológiu, náboženstvo a rovnako aj nacionalizmus. To čo tu predvádzajú niektorý z diskutérov je naivita, hlúposť, hraničiaca s kriminalitou. Jedná sa o zločin VLASTIZRADY.

 13. Veľký omyl. Tragický omyl. Žiadne kriminálne živly. Islam zničil najväčsiu civilizáciu na Zemi. Stredomorskú civilizáciu. Snáď by sa dala aj pomenovať aj Stredozem. Bájna Stredozem. Bola dedičkou veľkých impérii a veľkých kultúr. Kultúr starých , prastarých od zrodenia sveta. Nechce sa mi ich ani menovať. Každý ich pozná. SUMER,EGYPT,BABYLON,PERZIA,GRÉCKO,RÍM,BYZANCIA. Isto som veľa vynechal ale chcel som vyzdvihnúť to hlavné. Islam zničil Stredozem a ponoril ju do tmy. Islam priniesol TMU a PÚŠŤ. Tam kde boli rozkvitnuté záhrady je dnes piesok. Ekologická katastrofa. Islam všetko rozvrátil. Tam kde bola civilizácia, kultúra je dnes smrad, špina, výkaly, chaos,hluk. A to nesie Islam zo sebou. Prichádza ako vlna od svojho vzniku a ničí všetko krásne,všetko ľudské. Ako vyzerali staré metropoli sveta pred príchodom Islamu ako vyzerajú dnes ?? Len šialenec, alebo salónny pózer, môže hovoriť o svetle☺. Čo bol Konstantinopol a čo je dnes Istambul? Povestné slovenské “ SMRAD AKO V CARIHRADE!“ Škoda reči, myslím, že sa už povedalo všetko. Svet sa nezmenil. Buď sa ubránime pred Islamom a prežije svet ako ho poznáme alebo po zániku STREDOZEME zanikne aj EUROPA. A s ňou aj my. A Európa sa premení na obrovskú Arábiu alebo Afriku skrátko to čo bolo zanikne a už nikdy nepovstane, tak ako zanikla slávna Perzia,Byzancia,Rím,Grécko,Egypt. To je konflikt od pociatku. Je to konflikt Svetla a Tmy. Dobra a Zla. A keď niekto verí, že Islam je dobro, nuž nemienim zametať tieto názory pod koberec ani hádzať do outu. Ale pre nás ide o prežitie. Tak ako dnes bojuje o prežitie Francúzsko, Nemecko, Svedsko, Anglicko. To je boj o prežitie našej civilizácie. Že obhajuje Islam , niekto kto sa profiluje ako vlastenec a dokonca Nemec, je nepochopiteĺné a neobhájitélne. Tragédia. Viac sa k tomu povedať nedá.

  • Ďalší nešťastný výber, Robert Bruce Spencer, Bill Warner, Zakaria Botros. Toto sú ”autority”, ktoré ste si vybral na podporu svojho stanoviska?
   Mám neklamný dojem, že ste si niekde niečo, odniekiaľ, vyčital od týchto autorov, ale ste si zabudol nájsť aj niečo o nich.
   “Robert Bruce Spencer is an American author and blogger and a key figure of the counter-jihad movement in the United States”.
   Teda člen “proti-jihad” hnutia, čo by bolo v poriadku, ale čo od neho, ako človeka ‘zaujatého’ (biased), sa dá očakávať?

   “Bill Warner holds a PhD in physics and math, NC State University, 1968. He has been a university professor, businessman, and applied physicist.
   Dr. Warner has had a life-long interest in religion and its effects on history. He has studied the source texts of the major religions for decades. Even before the destruction of the World Trade Center he had predicted the war between Islam and America. The day after 9/11 he decided to make the source texts of Islam available for the average person”.
   Tento pán má síce PhD, ale z fyziky a z matematiky, ale to neznamená, že by sa nemohol venovať aj tomu, čo je o ňom uvedené. Avšak je tak typicky americky naivný, že je presvedčený, že Dvojičky spadli od nárazu lietadiel. Rád by som počul jeho odpoveď na otázku “prečo spadla budova č.7, ktorá bola vzdialená od Dvojičiek 2 bloky, keď do nej nenarazilo žiadne lietadlo?
   Mimo iného, čo sa týka vojny medzi USA a Islámom, ako vidíme mu akosi nevyšla.
   Typický naivný “brainwashed” Američan, ktorý nevie moc o tom, kdo vládne tomuto svetu. Moc by som na neho nevsádzal.

   “Zakaria Botros is an Egyptian Coptic priest. He worked as a priest in Australia in 1992”.
   Toto už snáď ani netreba komentovať. Koptský kňaz (teda kresťan).

   Je zarážajúce vaše “To že niečo povedal slávny človek ešte neznamená, že je to pravda”. Píšem prejavy, ktoré sú historicky existujúcimi faktami a osobne mi je úplne jedno, či je to pravda, alebo nie.
   Ale keď to, podľa vás ‘nemusí byť pravda’ (áno nemusí byť), prečo si myslíte, že je pravda to, čo napíše Spencer, Warren, alebo Botros?

   Keby ste argumentoval napr. Voltairom (alebo jemu podobnými veličinámi), to by bolo niečo iné. Oboznámim vás s niečim, čo povedal Voltaire o Koráne, aby ste vedel, že mne sú známe aj oponuúce výroky a opakujem, je mi zase úplne jedno, či je to pravda, alebo nie, pre mňa je to historický dokument a ja sa, ako som už viackrát napísal, z každého náboženstva len smejem, sú to ‘bájky pre tých slabších duchom’, a je dosť sporné, či Islám je vôbec nejaké náboženstvo.

   Francois Marie Arouet (Voltaire):
   “Korán učí starch, nenávisť, pohŕdanie inými a vraždy, ako legitímny spôsob rozširovania a z achovania tejto satanskej doktríny; hovorí zle o ženách, klasifikuje ľudí do tried, volá po krvi a stále viac krvi. A tento priekupník s ťavami zapáli iskru násilia vo svojom kmeni a chce aby jeho spoluobčania verili, že hovoril s archanjelom Gabrielom; pyšne vyhlasuje, že bol vzatý do neba, kde obdržal časť jeho nestráviteľnej knihy, ktorej každá stránka môže otriasť schopnosťou myslenia a získať rešpekt k tejto práci; zachvacuje svoju krajinu ohňom a železom (mečom?), škrtí otcov, odvlieka dcéry, necháva ubitým voľný výber medzi smrťou a jeho vierou; toto je určite niečo, čo nemôže nikdo ospravedlniť, jedine ak prišiel na tento svet ako Turek a iba ak poverčivosť otupila v ňom akékoľvek prirodzené svetlo v jeho myslení”.

   A ako možno viete, Voltaire sa vyjadril dosť nevlúdne aj o kresťanstve (preto ho kresťanstvo nenávidí) a ešte nevlúdnejšie o židoch (o tom je samozrejme ticho).

   • Zle radíte odpovede. Ale hlavný problém vidím kdesi inde. Podstata nie je v tom, kto čo povedal o Islame. Podstata je tá, čo reálne Islam za 1600 rokov svojej existencie dokázal ? A na to je odpoveď veĺmi jasná a ľahúčko zhodnotiteĺná. Keď si postavíme ako vyzeral svet pred príchodom Islamu a po jeho príchode. Dostaneme odpoveď. Môžeme to brať zaradom. Voľakedy najvyspelejšie regióny sveta udávajúce tón vo vedeckom, kultúrnom a všeobecne v civilizačnom svete. Ako Sumer,Babylónia,Egypt,Malá Ázia, Perzia,Grécko. Dnes sú zaplavené Islamom a Arabmi,Turkotatármi. Dnes sa volajúTurecko,Irak,Irán, vsetky Arabské krajiny, vyzerajú ako?? Sú to najzaostalejšie krajiny sveta. Ako vyzerajú voľakedajšie metropoly kultúrneho sveta Alexandria, Babylón-Bagdad, Teherán, Atény, Karthago,Konstantinopole. Ako ??? Rozvrátené a to čo Islamská civilizácia dokázala postaviť na ich troskách po nimi zničenej helénsko-rímsko-egyptsko-perzskej civilizácie nestojí ani za zmienku. Nedá sa povedať nič pekné, nič kladné. A hovoriť donekonečna o smrade, špine, neporiadku nie je nikomu príjemné. Ale to je realita. Stačí odcestovať do hociktorej Islamskej odpoveď je jasná. Prečo ste napríklad Vy odišli do Kanady? Prečo nie do Rijádu,Istanbulu, Káhiri,Teheránu, Ceuty, Allepa, Kuala Lumpúru??? Prečo utekajú lekár, taxikár čo Vás liečia z Pakistanu do Kanady a nie do Rijádu, či nebodaj Dháky??☺☺☺☺Odpoveď všetci poznáme, nemusíte sa namáhať. Mňa nezaujíma salóne táranie ani pózy. Všetci poznáme a vieme ako vyzerá Pakistan, Egypt, hociktorá Islamská krajina. Poviem to stručne. Moja dcéra podnikla cestu okolo sveta a videla. Nič pozitívne sa nedá o Islamskej krajine povedať. O Žiadnej .Nič. Ani o tej kde je bohatstvo z ropy. Kde sú záhrady a polia Babylony, Egypta? Egypt bol obilnica Ríma! A čo je dnes? Púšť, púšť,púšť,púšť. Nič dobré nepríšlo z Islamu. A to čo ste „omylom“ vyhodnotili ako islamskú renesanciu, nebolo nič iné ako chválenie sa cudzím perím. Chválenie sa perzskými, gréckymi, rimskymi, byzantskými znalosťami. Ale čo priniesli svetu oni? Aký je ich prínos? Nula celá nič. Iba záporné a zlé veci. To sa nedá poprieť. Ani propagandisticky spracovať. A tam kde vkročil islam, nastal úpadok. Vieme aký vplyv mal Islam na Balkánske krajiny. Bašoval tam viac ako 300 rokov a z toho civilizačného zaostávania sa doteraz nespamätal. Ten Balkán. Aj pre Uhorsko to bola tragédia. Nechcem ani rozoberať následky Moháča pre nás. Snáď každý stredoeurópan pozná aspoň základy vlastnych dejín. Poviem stručne. Kam príde Islam prestáva tráva rásť. Medzi rokmi 1995 až 2002 som jazdil do Paríža. Už nejazdím. Dôvod? Islam. Nemusím to snáď ani rozoberať. V roku 2004 tam bol môj syn s triedou. Varoval som ho! Hneď 1. Deň ich prepadli na Champs Elysées . Noc strávili ma žandarskej stanici. Islamský gang. Viete čo škoda reči

   • Takže vám sa nepáči že Bill Warner je fyzik a matematik? A čo poviete na Germara Rudolfa? Dúfam že vám ho nemusím predstavovať. Podľa vašej logiky je to blbec, ktorý sa nemá k veci čo vyjadrovať, keďže nepozná historické pramene a očité svedectvá preživších Židov, však? Ak Bill Warner ako matematik spočíta verše v Koráne, osobitne spočíta tie o káfiroch a potom percentuálne vyjadrí ich množstvo (je to 64%, keby niečo), tak s čím je problém? Je faktom že 64% textu Koránu je o káfiroch? Je. A fakty sa vyvrátiť nedajú, a kopnúť si do ich pôvodcu je úbohé.

    Keby ste argumentoval napr. Voltairom (alebo jemu podobnými veličinámi), to by bolo niečo iné. Oboznámim vás s niečim, čo povedal Voltaire o Koráne //// Toto je také trápne že ani neviem ako mám na taký hlod reagovať. Asi len protipríkladom – keby ste (v diskusii o holokauste, keď už som ho naznačil) argumentovali napríklad Simonom Wiesenthalom (alebo jemu podobnými veličinami), to by bolo niečo iné. Oboznámim vás s niečím čo Wiesenthal povedal o Buchenwalde 🙂 Ak vás viacej zaujímajú subjektívne názory namiesto faktov tak prosím.

 14. Do pozonosti!
  Práve som dopozeral “Presidential Candidates Debate” (CNN) a som sa dozvedel od Hilary Clinton že:
  “We are not at war with Islam”
  Samozrejme že nie, však jej dcéra Chelsea je vydatá za žida, ako je za žida vydatá aj Trumpova dcéra Yvanka. Myslí si niekdo, že sa niečo v Amerike ide po voľbách zmeniť?

  • To, že Trump a jeho „klan“ je prepletený so Židmi všetci dobre vieme. Otázka by skôr mala znieť, či si vôbec nejaký kandidát na amerického prezidenta môže dovoliť nepoklonovať Židom.Taký Putin má tiež nadštandardné vzťahy so židovskou komunitou a snaží sa získať si jej priazeň napriek tomu mu židovskí globalisti nevedia prísť na meno.

   Favoritom Židov je však jednoznačne Clintonová a z Trumpa chytajú hysterické záchvaty. Fakty nepustia: vyše 70% amerických Židov podporuje Clintonku, jej kampaň je z 50% hradená zo židovských zdrojov a predovšetkým má plnú podporu židoamerických médií.

   Clintonka je pre nich vskutku ideálny kandidát. V posledných Wikileaks sme sa mohli napr. dočítať ako veľmi obdivuje práve Merkelbabu, chce komplet otvorené hranice a o 550% viac moslimských „utečencov“ v USA (pretože to celé ohromne prospelo Nemecku, že?). Takže preto odrazu nie sú USA vo vojne s islamom. 🙂

 15. Ako som rozmýšľal nad spôsobom akým štýlom odpovedať S. A. Napadlo ma ako pritiahnuť viac ľudí k vlastenectvu. Volím skôr tento termín, zdá sa mi lepší. Dobré by bolo vymedziť sa ako kresťanský rytieri. Je to naša tradícia. Navyše tradícia krásna boja za vlasť, za ochranu žien, slabých, za ochranu kresťanov. Máme tu veľa vecí na spomienku , na pripomínanie. A zároveň veci národné. Boj za slovenskosť. Boj za slobodu národa. Nemusíme zdôrazňovať že to bol aj boj proti Islamu. To je automatické, to je samosebou. A zároveň zdvihneme zástavu boja za civilizáciu, boja ktorý je aktuálny.

  • “identifikovaní ako tí “druhí” – ako neveriaci…” a ”pretože tak im to káže ich náboženstvo…”
   …možno nás identifikujú trochu ináč, než si myslíte…možno ako “kresťanskí vrahovia našich predkov”…oni stále učia o tom svoje deti v školách …oni nezabudli a asi ani nikdy nezabudnú… a ja sa vôbec nedivím….Stačí sa podívať do knihy “The Crusades: Islamic Perspectives” (1999), autorka Carole Hillenbrand, (professor of Islamic History at the University of Edinburg, the Vice-President of the British Society for Middle Eastern Studies and a Member of the Council for Assisting Refugee Academics).

   Povedzme si však pravdu:
   Krusády boli zahájené z dvoch hlavných príčin:
   1. Zmasakrovať Arabov urobiť mier s Konštantínopolom.
   2. Pripojiť Východné Rímske Impérium ku Latinskému Západu.
   Podívajme sa trochu do histórie ‘križiackych výprav’ hlavne tej Prvej (1096- 1099).
   “19 júla 1099, kresťania prelomili múry chrániace Jeruzalem a vrútili sa do mesta. Niet pochybností a história na obidvoch stranách nepochybne zaznamenáva nesmiernu krvežížnivosť bojovníkov, kresťanov a ich brutalitu, ktorá zotrváva v pamäti arabov dodnes!
   Po tejto zdrvujúcej porážke, Islám prehodnotil pojem Jihad. Toto slovo pôvodne malo význam slova “snaha” (angl. “struggle”, tiež Hitlerov “Mein Kampf”), alebo boj so samým sebou, vylepšiť seba samého.
   Muslimi, nemajúc predtým žiadne predstavy o ‘svätej vojne’ a v ich slovmníku ani nemali slovo “vojna”, zmenili význam tohoto slova, ktorý má dodnes: “Obrana, boj, svätá vojna”.

   “Ale pôvod týchto udalostí musíte hľadať inde….”
   …áno, ale každý ho aj môže vidieť inde.
   Ja osobne nemusím nič hľadať, ja viem presne kde je, ale zdá sa mi, že vám je stale nejasný…
   Je zaujímavé, ako niekdo rád operuje “zničením “kresťanskej Byzanstkej ríše” a “Svätej zeme”, ale akosi sa vôbec ani nezaujímajú, ako sa tá Byzantská ríša stala kresťanskou a tá Svätá zem svätou. Bolo to ohňom a mečom, vyvražďovaním miestnych vtedy ešte pohanských Arabov.

   A kde ste vzal Zet, túto hlúposť ”Takže vám sa nepáči že Bill Warner je fyzik a matematik?” Čo tu pletiete Wiesantahla, o ktorom, predpokladám, neviete absolútne nič? To čo on “očitý svedok” tvrdí sú absurdity, ktorým môže veriť len taký ‘znalec histórie’, ako ste vy…

   “Oni nie sú hlúpy, práve naopak sú múdry…”
   ..múdry človek nekradne, neznáSlňuje a nezabíja….
   * * *
   Aman,
   pozorujem pri vašom nicku ‘gravatar’ – ‘All seeing eye” (koho je to oko?), ale pyramída je v jednom celku, prečo nie je vrchol oddelený, ako na americkom dolári? Aký je rozdiel?
   Ináč samozrejme sme na rovnakej vlne….

   • Ja už ani neviem , čo na toto povedať. V prvom rade , keď už tvrdíte, že Vám ide o vedu a pravdu, mali by ste sa na veci pozrieť zo všetkých strán. Vy však podliehate doslova muslimskej propagande. Inak sa to nedá vysvetliť. Určite viete, že Araby nežili v dnešnej „Arábii“, pred Islamskou expanziou. Určite viete, že Byzancia vznikla na troskách helénskej civiliizácie, teda Gréckej. Určite viete, že Egypt a vôbec Severná Afrika nebola Arabská a vôbec farebná. Bola biela. Práve tam sídlila stredozemská civilizácia. Bola to biela civilizácia. Až do pádu Ríma a neskôr Byzancie. Až vtedy začal Islam expandovať a farebné kmene, nedajú sa inak nazvať zaplavili postupne biele civilizácie. Tak sa Arabi dostali do Jeruzalema a vôbec všade tam kde boli biele prevažne grécky hovoriace oblasti. A teda vzniká otázka kto sa bránil ?? Boli to Arabi? Bol to Islam? Nie! Krusáda, bola jednoznačne obranná vojna, oslobodzovacia, v snahe zastaviť Islamskú expanziu. Bohužiaľ Krusáda neuspela, zlyhala. Výsledok bol ten, že Arabi sa ocitli v Poitiérs. Výsledok bol ten, že Turci sa ocitli pri Viedni. Našťastie aspoň pri Poitiérs, vyhrali kresťania pod vedením Karola Martela. Naštastie aspoň pri Viedni kresťania s Jánom III. Sobieskym na čele vyhrali. A vďaka tomu my Slováci nehovoríme turecky ani arabsky, netrieskame si hlavy o zem v turbanoch smerom k Mekke. Bohužiaľ iný nemali toľke štastie. Napríklad v Allepe, Teheráne,Konštantinopole, Alexandrii, nemusíme však chodiť tak ďaleko. Sarajevo, nie je tak ďaleko. Ja necítim za obsadenie Jeruzalema vôbec žiadne výčitky. Iba jedinú, že nezatlačili Arabov a vôbec Islam tam odkiaľ prišli teda na Arabský poloostrov. To ma skutočne mrzí. Jediné. Dnes sú v Európe a chcú nás Islamizovať a všeobecne dobyť. To je následok toho, že naši predkovia nedokázali Islam poraziť a vyhnať zo Stredozeme. To ma skutočne mrzí. Strata našej civilizácie v Stredomorí. Čo má dnešný Arab spoločné s Egyptom? Nič. On bol iba hrobár a ničiteľ. Nechcem pokresťančiť Arabov, pre Arabov je Islam . Ale nechcem ho u nás doma. Na Slovensku. Ale keď si nedáme pozor, stratíme svoju vlasť tak ako ju stratili Gréci v Malej Ázii. Alebo Alexandrii.

   • Neviem či má ešte význam ďalej reagovať na tragéda ako ste vy, Sitra, ale urobím to. Po tomto príspevku už na mňa nemusíte reagovať, ok?

    Križiacke výpravy boli oneskorenou reakciou kresťanov v Európe na to, že moslimovia dobyli Svätú zem. Ja nepopieram že aj kresťanstvo sa v určitom období šírilo mečom, ale v princípe je to iné, keďže kresťanstvo zakazuje zabíjanie ľudí (piate prikázanie z desatora). Lenže šírenie islamu mečom je úplne v súlade s Mohamedovou sunnou, čiže sa nejedná o zneužívanie islamu.

    Ešte si naštudujte aj vyvraždenie židovského kmeňa Banú Kurajza Mohamedom, resp. na Mohamedov pokyn. Iste vás bude zaujímať, ako sa Mohamed so svojou ženou celý deň až do večera dívali na stínanie hláv niekoľko stoviek Židov z Mediny, zatiaľ čo ich ženy a deti odvliekli do otroctva. Z pohľadu islamu je to dokonalý svätý čin, z nášho pohľadu obyčajný zločin, z pohľadu slniečkara jednoducho historická udalosť, zďaleka nie najhoršia v dejinách. Tak si vyberte k čomu sa prikloníte. A nezačnite mi tu prosím zasa citovať nejakých „odborníkov“ o ktorých ani pán boh nepočul.

    Vidím že ste nepochopili ani príklad s Wiesenthalom. Škoda 🙂

 16. Múdry človek neznásiľňuje, nekradne, nezabíja. Iste, ale každú civilizáciu je múdrosť chápaná inak. Pre Cigáňa je múdre okradnúť gádža a vôbec na jeho úkor sa zabezpečiť. A takisto aj pre moslima. Spomínam si na debaty a dokumenty na Youtube, kde Moslimovia unisono rozprávajú ako jeden muž. Kresťania nám majú dať peniaze, lebo peniaze sú Alahove. A myslia to vážne nie, že nie. A čo bude nasledovať neskôr, keď chytia vládu do rúk? Na to odpoveď poznáme. Rovnako to bolo pred 1400 rokmi, aj pred 333 rokmi a aj dnes to je rovnaké. Moslim môže beztrestne zavraždiť kresťanov koľko chce, zobrať si čo chce, mať otrokov koĺko chce aa nakladať ako len chce. Mučit, znásiĺnovať. Tak sa to deje aj dnes. NIELEN NA ÚZEMÍ ISIL. Rovnako je to aj skoro v každej moslimskej krajine. A nielen Arabskej! Čo sa deje v Pakistane, Afganistane? Beštiality ako z najhoršieho hororu. A štát to toleruje. Sú o tom tisícky svedectiev, dokumentov, fotiek, vidieí. Muslimovia sa nimi chvastajú, vystatujú aké ani nemiem čo a ako pomenovať, lebo zviera také nespraví ani ho to nenapadne, čo oni robia inovercom. To im káže ich ideológia a nie že nie!
  Nemusíme sa hrabať v koráne, nemusíme ho ani študovať. Nám stačí poznať ich činy a tie sú uz 1400 rokov, rovnaké. Vyháňanie, zotročovanie, sexuálne beštiality, kradnutie mučenie, vraždenie. Tak prišli do Jeruzalema pre 1400 rokmi a tak chcú dobyť Londýn, Paríž, Viedeň, ako dobyli Konštantinopol, Sarajevo, Záhreb,Budín. Tak ako stavali hory z ľudskych hláv. Tu v Európe. V Srbsku. Môžete si ich pozrieť. Nie je to ďaleko. Aby ste vedeli, čo Vás čaká ak prehráme. To sa už stalo, nie je to tak dávno ani ďaleko. A deje sa to aj dnes. Dialo sa to aj pred 20 rokmi BaH. Takisto moslimský vrahovia, rezali Srbom hlavy, fotili sa s nimi, rovnako ako pred 80 rokmi aj 100 rokmi a pred tym 300 rokov neustále. Čo tu treba korán ?? To je korán, to je islam, to sú oni. A kto im otvára dvere, nie je žiaden sĺniečkár, ani dobroser ale vlastizradca. Neexistuje žiadna výhovorka ani ospravedlnenie. Má a musí vedieť, že dejiny Islamu, su dejinami Šable. Nakoniec majú to aj na zástave. Zelená zástava so šabľou. Zástava islamu. Šabľou sa islam rozšíril ničím iným.

 17. Chvalabohu uspela aspoň reconquista, po slovensky znovuzískanie Iberského poloostrova. Následky však boli strašné. Ekologická a genetická katastrofa, ktorých následky vidíme na Iberskom poloostrove dodnes. Španieli stmavli a dodnes bojujú z dôsledkami odlesnenia. Všade kam vkročí Arab prichádza púšť. Dokonca aj z biblického Raja, z bájnej Mezopotámie, ako nám hovorí meno Medziriečie, dokázali urobiť polopúšť. To už je výkon.☺ skrátka kam príde Islam prichádza púšť. Čím to je? Náhoda? Kdeže. To je obraz, ich života. Drancovať, brať a nič nedať. VYBÝVANÉ. Čohvíľa vybývajú aj daždové pralesy v rovnikovej Afrike.☺☺☺ Čo sa na to dá povedať? Civilizácia založená na lúpeži. Alibaba a 40 zbojníkov. Ľudia čítajú , smejú sa a nechápu. To je život v Islame. Zbojníci. Takto to fungovalo aj na Južnom Slovensku 175 rokov, v Maďarsku, Srbsku, Sednohradsku, Valašsku, na Kryme. Čo bola bitka pri Veľkých Vozokanoch? Prepad, drancovanie, zotročovanie. Naša história. Moji predkovia tam umierali, za našu slobodu. Za našich ľudí. Učme o tom deti. Otvárajme im oči. Čo znamená islam. Nič sa nezmenilo. Tak sa totiž chovajú všade, stále, vždy.

 18. Posledný komentár k Islamu a Arabom.
  Už je načase prestať klamať a rozširovať lži o tom ako Arabi , myslím pohanský žili v Jeruzaleme. Nežili. Je to obyčajná lož a podvod. Nehovorím, že sa tam nejaký nevyskytol ale rozhodne netvorili nič čo by stálo za zmienku. Nasáčkovali sa tam až po Mohamedovej smrti a mimochodom Mohamed sa tam ukrýval, bol vlastne politický utečenec, rovnako ako sú mnohí Moslimovia dnes a skrývajú sa medzi kresťanmi. Keďže kresťania im neubližujú na rozdiel od ich vlastných. A každý parazit potrebuje svojho hostiteľa pre svoje prežitie. Hostiteľom boli kresťania ale rovnako aj iné náboženstvá v Stredomorí, Malej Ázii, Perzii,Indii,… po smrti Mohameda, keď sa sformoval Islam, vydal sa na ťaženie z Arabského poloostrova. Arabizoval , rozumej vyvraždil väčšinu známeho sveta od Gibraltáru až po Perziu a Malú Áziu. Lepšie na tom boli štáty, kde prijali Islam ale nedali sa vyvraždiť. Ako Turci,Peržania,Afganistan,Indovia. Bohužiaľ, väčšina národov, v tej dobe už kresťanských ako Gréci, Rimania,Kartáginci,Židia,Médi,Lýdovia, Akkaďania, Ásýrania,…. boli vyhladený a nahradený Arabmi. Tak sa Arabizoval Irak,Sýria, Jordán,Egypt,Tunis,Maroko,Lybia, dnes prežívajú len malé enklávy NeArabov, pozostatky kresťanov v týchto krajinách ako sú Koptovia, Arméni, rôzne malé cirkvi väčšinou na Pravoslávnom rozumej Byzantskom základe. Bohužiaľ za 1400 rokov tyranie, šikanovania a prenasledovania sú geneticky ovplyvnené Arabským vplyvom. A v dnešných dňoch ide o ich úplné vyhladenie, tak aby po kresťanstve a období hellenizmu nozostala ani pamiatka. Tak nielen ľudia vyvražďovaný už v poslednej vlne ale aj celé mestá vyhadzované do vzduchu a systematicky ničené ako napríklad Palmýra. Šťastie, že v takej Syrii vládnu Assadovci, ktorý sú Alaviti, čo je vlastne šíitska sekta, ktorá vznikla islamizovaním pravoslávnych kresťanov. Naštastie pre nás a pre svet. Keď sa pozriete do tváre Bašíra Assada, nevidíte Araba. Chráň Boh, keď sa dostanú v Sýrii Arabský suniti k moci. Boh ochraňuj Syriu a aj nás. To nechcite vidieť. Zmasakrujú pol Sýrie a minimálne 15 miliónov ľudí( kresťanov, alavitov,drúzov,jezídov, Arménov, Židov, Kurdov) ujde do Európy. Preto ďakujem Rusku, že podporujú Assada. Buďme radi. Je to presne naopak ako vravia Američania. Oni sú ISIL a zodpovedný za vojnu. Keď padne Asad, bude to rovnaké ako keď padol Kaddáffí. Asadovská Syria je zátka na blízkom Vychode a hrádza nielen pre Arabov, ale aj pre Pakistancov, a všelijakých ekonomických migrantov od Srí Lanky počnúc. A to neustojíme. To by znamenalo zánik Európy.

 19. Svarga, Svarga, Svarga, Svarga a zase len Svarga. Demagogia a nenávisť. Prosím vás, kde beriete tieto nezmysly?
  Ak je toto história, aká sa na Slovesnkých školách vyučuje, ani nikdy to tam nebudete mať lepšie. A nemyslím, že slovenskí “historici” sú vo vedúcej pozícii.
  Tá uznávaná ostatným svetom, písaná svetoývmi kapacitami (nie muslimami), je trochu iná.
  Avšak bájky sa, ako vieme, vždy menia, záleží kdo ich vypráva.
  Sú dva druhy klamstiev. Klamstvá múdre a hlúpe. Tie múdre sú také, ktoré je ťažko dokázať, že sú klamstvá. Tie hlúpe sú tie, ktoré su šírené aj vtedy, keď je známa pravda, teda je ľahko dokázateľné, že sú klamstvá.

  Keď chcete vidieť zázraky arabského/muslimského sveta, zájdite si, ak na to mate, čo pochybujem, do Dubai, Kuwaitu, Abu Dabi, Alexandrie, kde si môžete pozrieť ‘ôsmy div sveta’ Bibliotheca Alexandrina, čo Slovensko nebude mať ešte ani za ďalších 100 rokov, možno nikdy…..

  Trochu tej histórie:
  Zavedenie Rímskej kresťanskej éry znamenalo začiatok Doby Temna: obdobie západnej histórie, keď zhasli svetlá nad všetkým učením a povery nahradili vedomosti. Trvalo to pokiaľ moc Rímskej Cirkvi bola podkopaná Reformáciou. Zotrvávanie ignorantstva pokračovalo a stalo sa vysoko organizované, až jedného dňa kresťania, za biskupa Theofíliusa spálili v Alexandrii najväčšiu knižnicu ľudského poznania na svete. Konštantinopolský patriarch v tom čase, Sv. Ján Chryzostom (jeho meno je iroóniou mena “zlatoústy”, čo vlastne znamená) komentoval tento veľký ‘úspech’ deštrukcie starých vedomostí:
  “Každá stopa starej filozófie a literatúry pravekého sveta vymizla z popvrchu sveta” T.W. Doane: “Bible Myths and Their Parallels in Other Religions”)

  Nová knižnica v Alexandrii “Bibliotheca Alexandrina” (návrh nórskej firmy Snohetta), bola vybudovaná v roku 2002, v blízkosti pra-dávnej Alexandrijskej knižnice (ktorá bola zničená/vypálená kresťanmi v roku 411 C.E.)….cena 120 miliónov llibier (lb), má šesť (6) umeleckých galérií, sedem (7) výskumných inštitúcií, planetárium a nadovšetko, obrovské web-knižnice…jedna z ich ‘digital banks‘ pojme 28 miliónov kníh (!)….je to pátranie po poznaní, čo je integrálnou časťou Islámu…

  * * *
  p.Svarga, výborný nápad s tým “vlastenectvom”, ale má obrovskú trhlinu. Valstenectvo je vám neznámy pjem, nemáte ho a nikdy ste ho nemali.
  Mám pár otázok:
  Kde bolo vaše vlastenectvo, keď ste boli, ako stále nariekate, tisíc rokov utláčaní Maďarmi? Ako je možné, ž tí sprostí, neschopní, zadubení, nekultúrni (ako ich opisuje neznámy autor v článku, ktorý tu uviedol Zet) zotročovali Slovákov? Nemalo to byť naopak? Moja logika hovorí, že tí Slováci muesli byť na tom ešte horšie ako tí Maďari. Teda ten pán autor toho svinstva si ‘sere’ do vlastného hniezda a Zet to ani nepostrehol.
  Kde bolo vaše vlastenectvo, keď ste potom boli, po oslobodení zpod útlaku Maďarov, dvadsať (20) rokov pod útlakom českým?
  A potom sa to vlastenectvo skutočne prejavilo. Dostali ste vlastný, slobodný Slovenský štát, o ktorom sa hovorilo, napriek tomu, že Európa bola v ohni, ako druhom Švajčiarsku! A začali ste vyspevovať “rež a rúbaj do krve, po tej českej kotrbe” a “dvadsť rokov češtinou nás otravovali”. Čo ste, vy “vlastenci” urobili? Pár Čechov a židov, ktorým sa za trvania toho štátu ‘neskrivil ani vlas na hlave’, vám ten štát zvrhli, vašich vodcov, ktorí sa o vás starali ako mater o svoje ddeti, ste nechali Prahou povešať a postrieľať.
  A vraha Beneša ste s jásotom vítali, ako “prezidenta”, na jeho caste z Košíc do Prahy.
  Potom ‘karlínšti hoši’ zakrútili Benešovi krkom a prišla nová 40-ročná “sloboda” pre “vlastencov”. Diktatúra chazarského bolševizmu a pár skutočných vlastencov, mladí slovenskí chlapci, vaši synovia boli vešaní a strieľaní v koncentrákoch a väzniciach po tej celej “slávnej, oslobodenej” republike, len preto, že boli stále Slováci.
  A keď v roku 1968 prišli vaši “priatelia’ ktorých národ nepozval na návštevu v tankoch, tak ako v roku 1938, keď Nemci vošli do Sudet, ani ste si nevystrelili.
  Kde bolo vaše vlastenectvo?

  A teraz zase, vyprávate o “suverénnom” štáte a vlastenectve?
  Žijete v zemi, ktorá už ani nie je vaša, pracujete v závodoch a podnikoch, ktoré už nie sú vaše, obrábate pôdu, ktorá už nie je vaša, vyznávate kultúru, ktorá by vám mala byť neprijateľná, jasáte nad “pride parade” homosexuálov, ale hlavne, nenávidíte Islám, miesto toho, aby ste nenávideli a odhaľovali tých pravých pôvodcoiv toho, čo sa deje.

  Ak sa vám chce, zájdite si do archívu Propu a nájdite si môj článok z 30-ho júna 2014, titul “Prečo Arabi nenávidia západ” a troichu sa vám objasní, o čom je reč.

  ….áno p. Svarga, skutočne ste našiel like na Sitru Ahru. VLASTENECTVO!

 20. “Križiacke výpravy boli oneskorenou reakciou kresťanov v Európe na to, že moslimovia dobyli Svätú zem”

  …vy pane ako sa mi zdá, nemäte ani poňatia, kdo boli ‘križiaci’, ako vznikli, kdo boli tí prví, koľko ich bolo, ktorí vraj išli “chrániť” pútnokov do “svätej zeme”, ktorí boli napádaní muslimami, atď., atď.
  A samozrejme, preto nám asi nemôžete ani vysvetliť, z čoho tak strašne zbohatli…ktoré bohatsvo im prinieslo záhubu…

  “Ja nepopieram že aj kresťanstvo sa v určitom období šírilo mečom, ale v princípe je to iné, keďže kresťanstvo zakazuje zabíjanie ľudí (piate prikázanie z desatora)”.

  …tak tu ste, priateľu, ‘zabodoval’…tie vaše ‘princípy’ sú zaujímavé…ešte mi prezraďte – toto, čo tu píšete, myslíte vážne? Piate prikázanie? Pokiaľ viem, mate ich 10 (aj to sú vlastne židovské a pochybujem, že viete presne ich znenie) a ani jedno nedodržujete!
  Vaše Piate prikázanie – Nezabiješ!
  Sta-tisíce amerických Indiánov….
  Statisíce černochov v Afrike a odvlečenie do otroctva,
  Prvá sverová vojna – 18 miliónov mŕtvych..
  Tzv. Ruská revolúcia – viac ako 100 miliónov mŕtvych…
  Druhá svetová vojna – 56 miliónov mŕtvych…
  Afganistan – sto-tisíce mŕtvych…
  Irak – sto-tisíce mŕtvych….

  “A nezačnite mi tu prosím zasa citovať nejakých “odborníkov” o ktorých ani pán boh nepočul”.

  …to som si aj myslel, boh nemohol o nich počuť, lebo žiadny boh neexistuje.
  Isaac Newron – “there is no god”
  Stephen Hawking – “there is no no god”
  J.J. Russeau – “No evidence, No evidence”
  A. Einstein – “Belief in god childish” (veriť v boha je detské).

  Samozrejme pre vás sú to “odborníci”, o ktorých ste asi an vy nikdy nepočul, kam patria aj G.B.Shaw. H.B. Wells, T.Carlyle. Toynbee, Mahatma Gandi, Napoleon Bonaparte…a mnoho iných, ktorí budú ešte nasledovať….
  …ako sa môžete takto, verejne, zosmiešniť?
  Máte pravdu, toto je moja posledná reakcia na vás, vy mi skutočne nemáte čo povedať, ako aj Svarga,….
  na jeho nenávisť skutočne už nie som zvedavý….

  • Ak máte problémy s porozumením písaného textu tak sa dajte vyšetriť, aby nedochádzalo k nedorozumeniam.

   Vaše Piate prikázanie – Nezabiješ!
   Sta-tisíce amerických Indiánov….
   Statisíce černochov v Afrike a odvlečenie do otroctva,
   Prvá sverová vojna – 18 miliónov mŕtvych.. //// Zabíjanie je proti desatoru a proti kresťanstvu, takže ak kresťania zabíjali, porušovali tým prikázanie svojho náboženstva. To je to čo som mal na mysli v príspevku vyššie.
   Keď už spomínate tých Indiánov – myslíte si, že moslimovia by im priniesli mier, lásku a toleranciu? Okrem toho, aj moslimovia obchodovali s africkými otrokmi a keď v USA otroctvo zrušili, moslimovia otrokárčili smelo ďalej. Ale to je len taký detail.

   boh nemohol o nich počuť, lebo žiadny boh neexistuje //// To sa len tak hovorí, že o niečom ani pán boh nepočul. Na Slovensku sa to bežne používa v neformálnych rozhovoroch. Nemusíte všetko brať doslova, aj bez toho ste vážny 🙂

   kam patria aj G.B.Shaw. H.B. Wells, T.Carlyle. Toynbee, Mahatma Gandi, Napoleon Bonaparte…a mnoho iných, ktorí budú ešte nasledovať…. //// platí to čo som napísal vyššie – ak posudzujete islam podľa subjektívnych názorov druhých ľudí a nie podľa jeho zdrojových textov, tak prosím. Len mi pripadá trápne keď niekto argumentuje faktami a vy na neho vyťahujete vyjadrenia nejakých ľudí, ktorí zjavne o islame nič nevedeli, a ešte sa pohoršujete keď ste kvôli tomu na smiech 🙂

   Ešte by som si dovolil zareagovať na vás príspevok na svargu. Píšete tam o Alexandrijskej knižnici. Tá bola vypálená viac krát a vypálili ju aj moslimovia. Píše sa o tom aj v Úpadku a zániku Rímskej ríše a zmieňuje sa o tom arabský historik Abul Farádž.

   je to pátranie po poznaní, čo je integrálnou časťou Islámu //// čistá blbosť. Keby to tak bolo, tak by veda v moslimských krajinách bola na vysokej úrovni, ale vidíme že to tak nie je. A skúsme si to porovnať s krajinami ako Japonsko či Južná Kórea – nemajú takmer nijaké nerastné bohatstvo, no napriek tomu majú automobilky a vysoko rozvinutý elektrotechnický priemysel. A čo majú Arabi? Čo také sa vyrába v Saudskej Arábii, Afganistane (bohatom na nerastné suroviny), Pakistane či Katare? Aké vedecké inštitúcie majú tieto krajiny, koľko vedcov žije v týchto krajinách a aké sú ich úspechy? Čo vyvinuli, čo objavili, na čom pracujú? Koľko nositeľov Nobelovej ceny za fyziku či chémiu pochádza z moslimských krajín? Opäť ste naleteli na islamskú propagandu 🙂 Islam zakazuje slobodné myslenie a vedecké bádanie a na krajinách kde je islam oficiálnym náboženstvom to je vidno, hoci napríklad Irán tvorí svetlú výnimku, ale aj to len preto lebo sa sekularizuje. Islam je primitívny a ako taký aj vedie k primitivizmu a zaostalosti.

 21. Preľudnenie a nevyhnutnosť vojny. Vyššie som povedal , že krajiny Stredomoria boli Arabizované po nástupe Islamu. Mnohí si to vedia ťažko predstaviť dnes. Pritom dnes je situácia temer totožná. V 6. Storočí sa populácia Stredomoria počítala na pár miliónov celkovo. Zrazu došlo vplyvom mnohoženstva k obrovskej populačnej explózii. Milióny Arabov a Turkotatarov zaplavili bielu civilizáciu, ktorá nemala šancu sa ubrániť. Situáciu sa podarilo zastabilizovať po stáročiach bojov. Populácia sa stabilizovala na úrovni ktorú dovolila úroveň vydrancovaného Stredomoria. Tak to zostalo až do 20. Storočia, lenže vtedy vplyvom pokroku bielej Európy, hlavne medicíny , nastala megaexplózia populácie Afriky a Južných krajín. Ich populácia sa ztridsať násobila. Inak presne to sa stalo aj na Slovensku s Rómami. V roku 1920 ich bolo 20 000 a dnes 600 000. Nigéria má dnes 200 000 000 obyvateĺov, ale ekonomickú výkonnost 90% bývalého Česko-Slovenska. Pri tažbe ropy a plynu.☺☺☺. Afrika prekračuje 2 Miliardy. Stačí, že sa pohne iba 1 % Afriky, to je 20 miliónov a sme vo vojne. Tábor v Calais sa hravo a ľahúčko preklopí na miliónovú megapolis. Afrika je vydrancovaná. Púšt sa rozširuje. Za vsetkým je preľudnenie, takto nejako to bolo aj na Blízkom Východe a Stredomori pred 1400 rokmi. Egypt má dnes 85 miliónov ĺudí ale výkon menší ako Vyšegrad. Pakistan má 200 miliónov.
  Stačí si uvedomiť aký je problém s 600 000 Rómami pri hranici 11% obyvateľov. Ako by to asi vyzeralo pri príchode 100 000 černochov? Odpoveď je jasná. A to je veĺmi reálne. Samozrejme Nigérijčan a Róm sa nedá porovnať. Musíme ešte zohľadnit situáciu na Blízkom a Strednom východe, rovnako obrovskej preľudnenosti. Turecko má 75 miliónov, Sýria 25, Afganistan 35, Irak 31, Irán 85,Pakistan 200. Nedajú sa ignorovať ani krajiny ako Vietnam 100 milionov.☺
  Slovensko má najvyšší čas začať pripravovať obyvateĺstvo na vojnu a vojnový stav. Zaviesť znova brannú službu, otvoriť zbrojovky. Vojna klope na dvere. Ale nie z Ruska. Z juhu a juhovýchodu. Keď sa pohnú milióny bude neskoro. Tieto migračné vlny sa v histórii vyskytli aj v Európe. 6 . Storočie Húni, 13. storočie Tatári, 15.Storočie Turci.
  Dnes hrozí kombinovaná vlna z preľudnenia z Afriky, Arábie, Indonézie. Dnes ide o prežitie Európy.

  • Carra de Vaux v “The Philosophers of Islam”, Paris, 1921.
   “Koniec-koncom, ako môže niekdo zabudnúť, že v tom istom čase, Mogul Empire v Indii (1526-1857 C.E.), dával svetu Taj Mahal (dokončený v roku 1648 C.E.), architektonická krása, ktorá nebola nikdy prekonaná a Abu’l-a Fazl, viziera Emperora Akbara (Akbar Nameh):
   “Táto vynikajúca práca, plná ideálov života a učenia, kde každý aspekt života je preskúmaný, zaznamenaný a klasifikovaný a kde pokrok nepretržite očarí oči, je dokumentom, na ktorý môže byť Orientálna civilizácia pyšná.
   Ľudia, ktorých genius nájde svoje vyjadrenie v tejto knihe, boli ďaleko vpredu v praktickom umení vládnuť a pravdepodobne boli vpredu vo svojich špekuláciách o náboženskej filozofii.
   Tí básnici, tí filozofi vedeli, ako jednať so svetovými záležtosťami. Oni pozorovali, klasifikovali, kalkulovali a experimentovali. Všetky nápady, ktoré ich napadli, boli odskúšané oproti faktom. Vyjadrili ich s presnosťou, ale taktiež ich aj podporili štatistikou.
   ….princípy tolerancie, spravodlovosti a humanity, ktoré prevládali počas dlhej vlády Akbara”.

   Marcel Clerget v “La Turquie, Passe et Present”, Paris, 1938.
   “Mnoho dôkazov vysokej kultúrnej úrovne Otomanovho Impéria počas vlaád Suleiman the Magnificent, môžeme nájsť vo vyvoji vedy a zákonov; v rozkvete literárnych prác v jazyku Arabskom, Perzskom a Tureckom; v súčasných pamiatkach v Istambule, Burse a Edine; v luxusnom priemysle, prepychovom živote vládnucich a nakoniec, v náboženskej tolerancii.
   Všetky tieto rozličné vplyvy – obzvlášť Turecké, Byzantské a Talianske sa splu miešajú a pomáhajú vytvoriť najbrilantnejšiu epochu Ottomanov”.

   („Many proofs of high cultural level of the Ottoman Empire during the reign of Suleiman the Magnificent are to be found in the development of science and law; in the flowering of literary works in Arabic, Persian and Turkish; in the contemporary monuments in Istanbul, Bursa, and Edirne; in the boom in luxury industries; in the sumptuous life of the court and high dignitaries, and last but not least in its religious tolerance”).

   Michael the Elder (Great) v “Michael the Elder, Chronique de Michael Syrien, Patriarche Jacobite d’Antioche”. J.B. Chabot, Editor, Vol. II, Paris, 1901.
   “Toto je, prečo boh pomsty, ktorý jediný je všemocný a mení impéria smrtelníkov ako On chce, dajúc ich komu-koľvek On chce a pozdvihnúc hanebnú zvrátenosť Rimanov, ktorí vo všetkých ich dominiách (dŕžavách) kruto pľundrovali naše kostoly a naše kláštory, bez ľútosti, doniesol z juhu synov Ishmaela, aby nás vyslobodili z rúk Rimanov. A v skutočnosti, utrpeli sme nejaké straty, preto katolícke kostoly, ktoré nám boli odobrané a boli dané Chalcedónom, ostali v ich vlastníctve; lebo keď sa mestá poddali Arabom, tí pridelili každej ‘denominácii’ kostoly o ktorých zistili, že sú vo vlastníctve ( a v tom čase, veľké kostoly v Emesse a Harrane nám boli odobraté); akokoľvek, bola to pre nás veľká výhoda, byť vyslobodený z krutosti Rimanov, ich zvrátenosti voči nám a cítiť sa znova ľuďmi.
   (Michael the Elder, Jacobite Patriarch z Antiochu napísal tento text v neskoršej dobe dvanásteho storočia, po piatich storočiach Muslimskej vlády
   v tej oblasti. Kliknite http://www.islamreligion.com/articles/208/tolerance-of-prophet-towards-other-religions-part-2-of-2/ pre relevantný dokument, zaslaný mníchom St. Catherine Monastery v Mt. Sinai, 628 C.E.).

   * * *

   “Všetci poznáme a vieme ako vyzerá Pakistan, Egypt, hociktorá Islamská krajina”.

   ….to je veľmi jednoduché si zistiť.. stačí si dať do “prehlidača”(browser) počítača
   “Dubai”, alebo “Abu Dabi”, alebo Kuwajt”, alebo “Bibliotheca Alexandrina”, kliknúť “View more”a objaví sa vám stovky obrázkov….. budete sa dívať na skoro neskutočné výtvory Islámu…to sú zázraky vedy a technológie…to asi Európa nebude nikdy mať…
   …kedy prosím vás prestanete s vašimi nenávistnými nezmyslami….?

   .

   • Keď bol Tádž Mahál dostavaný, moslimský panovník dal kresťanským staviteľom odseknúť ruku, aby už nič krajšie nepostavili. Ale to sa chlapom na stavbách bežne stáva.

    Moslimovia kradli vedecké poznatky od vyspelejších civilizácií, ktoré napadli a ktoré si podrobili. Iste viete, že napríklad arabské číslice vlastne pochádzajú z Indie a vymysleli ich tamojší hinduisti. Ak vám pôjde tento link, mrknite sa na to, čo všetko sa neprávom prisudzuje moslimom: http://wikiislam.net/wiki/How_Islamic_Inventors_Did_Not_Change_The_World

    Samotní Arabi boli beduíni žijúci kočovným (čiže primitívnym) spôsobom života. Arábia bola navyše slobodné územie bez štátnych útvarov, neexistovala tam nijaká centrálna vláda, nijaká administratíva, mestá mali len veľmi jednoduchú infraštruktúru, ľudia samotní (až na Židov a kresťanov) boli negramotní, ich legendy a povery sa šírili ústne, ich umenie bolo tiež dosť neotesané a primitívne. Predstava, že takíto ľudia niekomu priniesli rozvinuté vedecké poznatky, alebo nebodaj civilizáciu, je neskutočne smiešna. Odporúčam vám prečítať si, čo o islame tvrdí druhá strana a porovnať si, kto má lepšie argumenty.


    • “Ešte by som si dovolil zareagovať na vás príspevok na svargu. Píšete tam o Alexandrijskej knižnici. Tá bola vypálená viac krát a vypálili ju aj moslimovia…”

     … skutočná znalosť histórie…knižnica bola vypálená v roku 411 C.E…… filozofka Hypatia ukameňovaná kresťanmi v roku 415 C.E….
     a Islam vznikol cca 620 C.E……teda Muslimi vypálili knižnicu, keď ešte ani neexistovali….gratulujem…. ale to nie je váš prvý ‘faux pas’

     * * *
     ..panovník dal architektom Taj Mahal odse\knúť ruky….človeče, ste vy vôbec normálny…a ja sa mám dať vyšetriť?

     • Okrem Abul Farádža sa o tom zmieňuje aj Abd’l Latif. Moslimovia toho samozrejme vypálili viacej, napr. aj knižnicu v Nalande v Indii.

 22. Jedná sa o Univerzitu, nie knižnicu, ďalší ‘faux pas’…

  “In obvious fact, the historical evidence proves that much before invasion of Bakhtiyar Khilji, Nalanda University had already fallen to ruins because of the rivalry of Hinayana (simple Mahayana) and Mahayana influenced with the ideas of Brahminism.
  Historical evidence also suggests that Bakhtiyar Khilji did not go to Nalanda at all”.

  • Takto. S tou Alexandrijskou knižnicou som sa fakt asi mýlil. Spätne som si to overil na encyklopédii Britannica, a tá si kladie správnu otázku, prečo sa správy o vypálení tej knižnice objavujú až v 12. storočí, keď moslimovia dobyli Egypt už v 7.? Takže som sa mýlil, Sitra. Ospravedlňujem sa. Tie zmienky od Abul Farádža a ostatných môžu byť výtvorom vtedajšej kresťanskej protimoslimskej propagandy, keďže v tom čase prebiehali Križiacke výpravy.

   Čo sa týka tej citácie, tá by mala pochádzať stadiaľto, ak sa nemýlim: http://muslimmirror.com/eng/nalanda-university-his-story-isnot-history/ Čiže moslimovia na svojej stránke popierajú, že by zničili Nalandskú univerzitu, ktorá nepochybne mala aj svoju knižnicu. Super, určite majú pravdu 🙂 Pozrel som si aj diskusiu pod článkom a tam sa hneď v prvom príspevku píše:

   While I do agree that Nalanda would have entered into a phase of decline in the eleventh century, and I would also concede that Bakhtiyar Khilji might not have sacked it, yet the point remains: why we lost academic institutions during the Delhi Sultanate or Mughal Period? Or, more precisely, why a particular brand of knowledge system flourished at the expense of others? It is not about Hindu vs Buddhist vs Islam, it is about the crass disrespect towards the non-Islamic knowledge system that a particular brand of socio-religious system exhibited…
   Dobré otázky, čo?

   Na tej istej stránke tiež nájdeme článok s názvom Islamophobia must first be criminalized. Aké typicky moslimské, hneď chcieť umlčať kritiku islamu 🙂 Vybrali ste si blbý zdroj informácií, ako vždy.

   • Keby láskavo admin uvolnil moje príspevky, tam je to vysvetlene pomerne podrobne. Ale mam pocit, že šetrí Doyena tejto stránky.

    • A to je veľký omyl. V skutočnosti šetrím vás. Púšťam len tie vaše komentáre, ktoré sú aspoň ako-tak k veci a nenachádzajú sa v nich príbehy z vášho neuveriteľne bohatého života.

     • “….tam je to vysvetlene pomerne podrobne”.

      ….problem je ten, že ste ešte nikdy nič nevysvetlil…..uvádzate len svoje názory, ničím neopodstatnené, odmietate uviesť vaše zdroje, pretože samozrejme žiadne nemáte…a s vašimi názormi sa dá len veľmi zriedka súhlasiť…

     • Hovorí človek, ktorý si mýli následnosť udalostí. Nepozná rozdiel medzi univerzitou a knižnicou. Nevie sformulovať vlastný názor. Hlavne, že jeho príspevok pozstáva z citátov veľmi kontroverzných osobností, nazve ich evidencie , tj. U neho „dôkaz“. Skutočne s tým sa dá súhlasiť. A ani si nevšimol, že všetky jeho citáty sú do jedného od Slobodomurárov. Tych ktorý riadia a vyvolávajú aj túto krízu. Čo si on ani nevšimol.

 23. “…nazve ich evidencie , tj. U neho “dôkaz”.

  ….svarga, váš problém je, že ani sám už nepamätáte , čo ste kedy napísal…ja som nikdy nikde nenapísal a netvrdil, že slovo “evidencia” znamená jednooznačne “dôkaz”…naopak, tvrdil ste to vy!
  A medzi anglickým “proof” a “evidence” je “fine line”, ktorej vy nerozumiete.

  Tu máte vaše tvrdenie:
  svarga
  25. septembra 2016 z 7:5
  Evidencia je jasná záležitosť. Dôkaz. A mimochodom, upozorňoval som Vásna to dávno aj s tým, že to Vy tomu dávate iný význam.

  Mimochodom, kde ste vzal tú hlúposť, že považujem výroky “kontroverzných ľudí” (podľa vás Shaw, Wells, Russel, Carlyle, atď., sú kontroverzné osobnosti, ukážka vašej ‘odbornosti’), za nejakú evidenciu. Tí ľudia to prehlásili a pre mňa sú to ‘historické dokumenty’. Narábame s ‘evidenciou’ ktorá existuje ale to ešte neznamená, že to musí byť pravda. Kdo chce, môže veriť, kdo nechce nemusí, ale to nie je podstatné.

  Je mi už trapné neustále vám dokazovať, že píšete bludy a nezmysly (netvrdím, že ‘účelovo‘ klamete, jedoducho neviete)…ešte k tomu úbohou slovenskou gramatikou….”i” a “y” sú pre vás zanedbateľné ‘napríjemnosti’…

  Čo sa týka ‘slobodomurárov’, skutočne by som rád vedel, čo o tom viete…ak len toľko ako o iných historických záležitostiach, nevien, neviem….ja som už párkrát urobil narážky – napr. čoho symbolom je v skutočnosti “Socha Slobody” (Statue of Liberty), slobodomurárske a Illuminati symboly na americkej jedno-dolárovej bankovke, templársky symbol “hooked X”, poloha prstov ruky na portréte Kolumbusa (a admin bol tak láskavý, že aj uverejnil tento portrét)…atď.,…nikdy ste nezareagoval a vy predsa vždy na všetko zareagujete, aby ste nám ukázal svoju jedinečnosť… prečo nás neobohatíte vašmi vedomosťami?
  To nie je od vás pekné. Potom sa nedivte, že ja som si ani nevšimol, ako píšete, že slobodomurári riadia tento svet…. a ak áno, ako vám pomôže vaše VLASTENECTVO?

Leave a Reply