Domov / Hlavná strana / Recenzia / Adolf Hitler: Projevy (recenzia)

Adolf Hitler: Projevy (recenzia)

projevy-ahAdolf Hitler – politik, diktátor, ríšsky kancelár a vodca. Dnes spomínaný najmä v súvislosti s rozpútaním druhej svetovej vojny a masovým vyvražďovaním Židov. Koľko ľudí dnes ale vie, čo si skutočne Hitler myslel, čo hovoril a ako videl politickú a spoločenskú situáciu okolo seba?

Obvykle sú nám postava a najmä konanie Hitlera podávané s istou dávkou predpojatosti. Nemôžeme sa tomu ani príliš čudovať. Bolo o ňom napísaných mnoho kníh. Ale mnoho z nich bolo písaných z pohľadu „víťaza“. Veľmi často nám bol (a vlastne stále je) vykresľovaný ako šialenec, fanatik, narušená osobnosť. Ako je teda možné, že takáto chorá myseľ dokázala ovládnuť desiatky miliónov Nemcov? A nielen Nemcov, ale aj ľudí iných národov na celom svete. Nielen ľudí jednoduchých, ale aj vzdelaných. Spisovateľov, nositeľov Nobelovej ceny, vedcov, špičkových politikov a umelcov. Boli snáď aj všetci títo ľudia nakazení vírusom šialenstva?

Vtáka poznáš po perí, človeka po reči, hovorí slovenské ľudové príslovie. Preto je asi najlepšie dozvedieť sa viac o Hitlerových myšlienkach a ideách priamo od neho samotného. V tomto smere urobilo vydavateľstvo „guidemedia etc“ v dnešnej dobe naozaj neobvyklý krok. Vydalo výber osemnástich autentických prejavov Adolfa Hitlera v pomerne rozsiahlej – 655 stranovej – publikácii Adolf Hitler: Projevy.

Prejavy sú z obdobia medzi aprílom 1939 až novembrom 1942. Počas tejto doby predniesol Hitler približne 50 verejných prejavov. Vybrané prejavy teda nemusia nutne reprezentovať všetky jeho názory a myšlienky. Dávajú o nich ale veľmi dobrú predstavu. Ako určitý bonus je na úvod naviac prejav Dr. Jozefa Goebbelsa, ktorého témou je Adolf Hitler ako rečnícka osobnosť.

Hneď zo začiatku musím spomenúť veľmi kvalitný preklad. Pri prekladoch prejavov je veľmi zložité zachytiť ducha prejavu. Mnoho prekladateľov sa na tomto popáli a bezducho preloží text slovo za slovom, vetu za vetou. Takýto prejav stráca v preklade dynamiku a čitateľ sa iba čuduje, ako niečo takéto mohlo ohromiť a vyburcovať poslucháčov. To ale nie je prípad tejto knihy. Prekladateľovi Pavlovi Kamasovi sa podarilo zachytiť ducha a myšlienku prejavov na výbornú. Dýcha z nich atmosféra vtedajšej doby. Samotné prejavy sú uvedené v neskrátenej podobe, zdrojom boli nemecké originály.

Prejavy sú približne na 600 stranách, z čoho vyplýva, že v priemere vychádza jeden prejav na 40 strán. Toto je skutočne veľa na dobrú orientáciu sa v texte. Vydavateľ preto jednotlivé prejavy rozdelil na menšie, logicky oddelené, časti podľa témy, ktorej sa práve Hitler venoval. Každá takáto logická časť je oddelená stručným podnadpisom informujúcim o téme. Takéto členenie prudko zvyšuje čitateľnosť a najmä orientáciu v texte.

Pred každým prejavom sa nachádza stručný a prehľadný úvod do situácie, na ktorú Adolf Hitler svojim prejavom reagoval. Autorom týchto „predhovorov“ je publicista Lukáš Beer, ktorý svoju úlohu zvládol fundovane, napriek obmedzenému priestoru. Samozrejme, predhovory nepopisujú kompletne celú politickú a spoločenskú situáciu, to by musel každý predhovor presiahnuť rámec celej knihy. Jeho úlohou je zorientovať aj nie príliš znalého čitateľa s vtedajšími reáliami a s prihliadnutím na nemecký (najmä Hitlerov) uhol pohľadu.

Samotné prejavy je možné hodnotiť z viacerých hľadísk. Z rečníckeho, historického alebo politického.

Rétorika

Z hľadiska rétora sú Hitlerove prejavy skutočne výborné. Ako rečník mal dar jasne a zrozumiteľne podať aj veci zložité a nejasné. Dokázal v nich argumentovať logicky a vecne, tak, že obsah bol jasný aj obyčajnému ľudu a ani vzdelanci mu nemali príliš čo vytknúť. Aj keď cenou za to bolo určité zjednodušenie, čo je však pri týchto druhoch prejavov bežné.

Tu musím ešte raz spomenúť úvodný Goebbelsov prejav, ktorý pojednáva o úlohe rétoriky a Hitlera ako rečníka. Tento prejav je absolútne apolitický, preto sa naň dá pozerať len ako na ukážku rétoriky. A z tejto perspektívy musím povedať, že je to skutočne ukážkový, majstrovský kúsok rétorického umenia.

Politika

Adolf Hitler vo svojich prejavoch načrtáva aj koncepty svojej domácej a zahraničnej politiky. Mnoho jeho politických názorov a postojov nie je dnes príliš známych. Čo ale je dobre známe, to bola neutešená situácia Nemecka po Versaillskej zmluve. Hitler skutočne nemal jednoduchú úlohu, pokiaľ chcel vytiahnuť Nemecko z tohto marazmu. To, že sa dostal k moci, to nebola iba jeho zásluha a už vôbec to nebol následok nedemokratických postupov. Jeho nástup umožnili práve nenásytné a pomstychtivé mocnosti Dohody, medzi ktorými vynikalo najmä Francúzsko a Anglicko a ktoré priviedli Nemecko na pokraj revolúcie a totálneho rozkladu. Nie je to žiadna nová myšlienka. Uznávaní historici sú vo všeobecnosti názoru, že Versaillská zmluva bola len úvodom ku druhej svetovej vojne. V tej dobe boli pocity nespravodlivosti omnoho intenzívnejšie, ako sa nám dnes môže zdať. Cítiť to práve v Hitlerových prejavoch. Hitler tieto pocity celého národa iba zjednotil a nasmeroval jedným smerom.

Človeku až behá mráz po chrbte, keď vidí, koľko myšlienok Adolfa Hitlera je dokonca aj dnes v obehu. A nie sú to osoby z radov pravicových extrémistov, kto ich šíri. Práve naopak. Sú to ľudia na čele Európskej únie, sú to politici jednotlivých štátov, sú to médiá, ktoré tieto myšlienky nielen šíria, ale priamo uplatňujú v praxi. „Vychováváme lidi k jednotnému životnímu názoru … a jsme přesvědčeni, že po určité řadě let této výchovy se stanou lidé produkty této výchovy. To znamená, budou pak reprezentovat nové myšlenky právě tak, jako dnes ještě částečně ztělesňují myšlenky staré“. Aká to podobnosť s dneškom, keď tieto slová dochádzajú naplnenia!

História

Z historického pohľadu pravdepodobne všetci veľmi dobre vedia ako Hitler skončil. Napriek tomu treba priznať, že veľa Hitlerom zmieňovaných problémov pretrváva až dodnes. V prejavoch je spomenutá napríklad aj Palestína a barbarské metódy, ktorými sa Angličania pokúšali zraziť na kolená slobodu si brániaci národ. Dodnes Palestínčania nedošli zmeny k lepšiemu, priam naopak. Je dobre si pripomenúť, že mnoho súčasných problémov, má korene v bližšej, ale aj vzdialenejšej histórii.

Záver

Kniha je mnohými hodnotená ako kontroverzná. Vytýkajú vydavateľovi najmä to, že jej chýba odborný komentár, keďže sa jedná o propagandistické prejavy. Pozrime sa na to ale inak. Ktorý politický prejav aj dnes nie je propagandistický? A odborné komentáre k nim potrebné nie sú… Osobne práve absenciu týchto komentárov pokladám za najväčšie plus knihy. Človek si môže urobiť vlastný názor bez toho, aby mu niekto ukazoval cestičku k tým „správnym“ záverom.

Kniha má určite miesto v knižnici každého, kto sa zaujíma o dejiny minulého storočia. Ale poskytuje mnoho podnetov na zamyslenie aj v dnešnej dobe.

Autor: Erich Vinclav, www.protiprudu.org

Knihu je možné zakúpiť on-line na stránkach vydavateľstva guidemedia etc, prípadne v iných kamenných či internetových kníhkupectvách na Slovensku.

O ::prop

23 komentárov

 1. Netreba sa báť toho, že je tu možnosť zoznámiť sa bližšie s tým, čo bolo obsahom prejavov významných predstaviteľov európskych mocností v minulom storočí, vrátane Adolfa Hitlera. Veď ešte naši starí otcovia a staré mamy v tej dobe žili.

  Nie každý bežný človek má však dostatok času a vôle čítať a podrobne študovať niekoľko sto stranové knihy. Aj v minulosti pud sebazáchovy u obyčajného človeka velil: Prvý dojem je veľmi dôležitý. Bystrý a duchom živý človek (aj z dedinského prostredia pochádzajúci) si o druhom človeku dokáže urobiť pomerne pravdivý a objektívny obraz už na základe prvého stretnutia a prvého dojmu.

  Skúsme v sebe oživiť tú schopnosť zdravého úsudku našich predkov.
  Ponúkam tri ukážky z prejavov troch vysokých predstaviteľov európskych mocností a nechávam na zdravý sedliacky rozum a cit, aby sa sám zorientoval v ohodnotení jednotlivých rečníkov:

  Mussollini: http://www.youtube.com/watch?v=OOv-Ncs7vQk

  Hitler: http://www.youtube.com/watch?v=-6E4H2nHmuo&feature=fvwrel

  Stalin: http://www.youtube.com/watch?v=RPJHn3AZZrA

 2. Toto je lespi Stalinov prejav http://www.youtube.com/watch?v=8IGbjPqFFvA – mozno najlepsi aky mal.

 3. Samozrejme že teraz prevláda pohľad víťazov na Hitlera! Veď položme si otázku koľkou dávkou demokratizmu prekypoval taký Napoleon? A o jeho zverstvách sa mlčí. A aj to len potichu. Koľkou dávkou demokratizmu prekypovala taká puncovaná demokratka anglická kráľovná Viktória? Trochu Vám napoviem: http://cs.wikipedia.org/wiki/Búrské_války . Z tých koncentrákov ktoré v Juhoafrickej republike anglickí demokrati stavali a ktoré v tom čase Nemci masívne odsudzovali, si neskôr ako fašisti brali príklad, ba doviedli ho až do absurdnej dokonalosti. Kto chce si vytvoriť širší a neskreslený pohľad na danú tématiku, doporučujem načrieť trochu z iného súdka : http://zvidavyvincenc.wordpress.com/2012/08/06/vedeli-jste-ze/ alebo: http://nassmer.blogspot.cz/2011/03/otevreny-dopis-starostovi-drazdan.html

 4. Ked bol taky mierotvorca ako pisete ako si mam vysvetlit tie koncentracne tabory? A ze postihnutych invalidov a homosexualov davali utratit? Urcite nebol mierotvorca…

 5. Nerozumiem akú má spojitosť budovanie koncentračných táborov a utrácanie postihnutých, homosexuálov, pučistov… v rámci štátu so zachovaním svetového prímeria. Mierotvorca je človek, ktorý chce vychádzať so susediacimi národmi alebo štátmi iba po dobrom. Musí hľadať pozitívne riešenia(pre oboch)na každý medzinárodný problém bez vyvolania vojenského konfliktu. Ale riešenie vlastných problémov vo svojej krajine nemá nič spoločné s agresiou voči iným štátom. Hitler chcel vybudovať zdravú spoločnosť na pevných základoch a preto sa občas nevyhli ani nepríjemnému riešeniu.

 6. Podla mna je chora spolocnost ktora dopusti to aby sa nepostarali o tych slabsich,.. Clovek ktoremu amputuju nohu ci z cudzieho alebo vlastneho pricinenia si zasluzi takisto dozit svoj zivot,… A tak isto eutanazie tazko chorych je proti krestanskej moralke po ktorej tak vehementne volate vy nacionalisti a narodniari! Potom vy nieste krestan ked s tym suhlasite

  • Predpokladám, že nemyslíte súčasnosť, aj keď ste to popísal pomerne verne…

   • Presne tak, máte môj súhlas oli63. Diskútujúci steve316 hľadá v článku to čo tam neni obsiahnuté, tak ako to načrtol aj rH. Pokiaľ hľadá nejaký súvis medzi Hitlerom mierotvorcom a jeho jednotkami Wehrmachtu a jednotkami členských štátov jeho mierového paktu, ktorým bola aj prvá Slovenská republika a ktoré mali na dosah ruky brány Moskvy, tak to má ten steve316 poriadnu smolu. To najprv musí hľadať súvis medzi demokratmi ako dnešnými mierotvorcami a ich okupačnými jednotkami v dnešnom ríšskom protektoráte Bosna an Hercegovina a dnešnom ríšskom protektoráte Kosovo and Metohija. Okrem toho naša druhá Slovenská republika má rozmiestnené svoje okupačné jednotky aj v Afganistane na Cypru na Golanských výšinách… v rámci humanitných mierových misií v pakte NATO. pokiaľ sa teda odpútate od naučených propagandistických klišé určite nájdete tam tie skutočnosti, ktoré Vám článok sa snaží odhaliť.

    • steve316 je bohužiaľ jeden z mnohých, ktorí nie sú ochotní prehodnotiť vlastný názor. Je to v podstate jednoduchý život, keď nám niekto povie kto je zlý, kto je dobrý, čo sa smie alebo nesmie. Žijeme v systéme mantinelov buď, alebo. Čierne, alebo biele. Ale život má viac ako 256 odtieňov sivej a dejiny píšu víťazi…

 7. Velmi zaujimavo problematiku vzostupu Hitlera – skor z ekonom. pohladu spracoval J. Smrek tu:
  http://dolezite.sk/V_tazkych_casoch_29.html
  (tak kvalit. clanok by mohol byt uverejneny aj na PROPe)

 8. Uvidím podla recenzií či si knihu zaobstarám,… ale mam pociť že sa z nej dočítam z tých Hitlerových prejavov že klamal (veď ktorý politik neklame?) Trochu mi to príde ako vykresliť Hitlera len v dobrom svetle aby to kupovali neonacisti,… Hitler podpísal pakt o neutočení s Ruskom a aj tak nemecko napadlo rusko Stalin tomu nechcel veriť,… Tie prejavy mi prídu nie ako mierotvorne ale ako pekne reči pre voličov,…

  • Ako to myslite, ze sa docitate, ze klamal? To su doslovne prepisy Hitlerovych prejavov. Alebo mate pocit, ze Hitler vo svojich prejavoch vyhlasuje, ze klame? 🙂

   Tato kniha nie je o neonacizme. Urcite by som necital knihu a nepisal recenziu preto, aby som podporoval neonacizmus. Prave naopak. Je to o tom, co je obycajnym ludom systematicky zamlciavane. Tuto knihu by si mali povinne precitat prave obycajni ludia.

   Jednoducho si treba zobrat prejav a porovnat s historickymi realiami. Ale nie tymi, ktore vam podsuvaju masmedia. Treba cerpat z faktografickych historickych knih. A myslim, ze kazdy citatel bude velmi prekvapeny.

   To s tym neutocenim, tiez sa k tomu Hitler vyjadruje. Pravdou ale nezavisle od tejto knihy je to, ze skutocne predbehol Stalina len o par dni. A to tvrdia aj ruski historici, navyse to hodnoverne dokladaju faktami.

   • Mnooo steve316, pokiaľ tam Hitler tvrdí tak ako Ty, že podpísal mierovú zmluvu s Russkom, tak je to určite klamstvo. S Russkom podpísať zmluvu už z faktického hľadiska nemohol, pretože Russká federatívna sovietska socialistická republika samostatnú politiku viesť nemohla, lebo by tým rusom hneď sovietski bolševici riadne klepli po prstoch a bleskovo by ich vyšupovali do gulagu. Tak to som teda aj ja zvedavý či tam niečo také strýček „Dolfi“ ozaj tvrdí.

 9. Prosím Boha, nech A. H. vstane z mŕtvych a urobí tu poriadok, vrátane „konečného riešenia“. Ďakujem.

 10. Moment. Tu naozaj propáci obhajujú a vyzdvihujú tohto hajzla? Človek vďaka ktorému umrelo 31 mil. Slovanov?

  • Server ::protiprudu nebude cenzurovať diskusie a komentáre, pokiaľ sa nebude jednať o hrubé vulgarizmy alebo trollovanie či reklamy. Príspevok opusdei chápem ako povzdychnutie nad touto mizernou dobou, ktorá doviedla ľudí až k takýmto myšlienkam.

   Pokiaľ bol váš komentár mierený na samotnú recenziu, ja na nej nevidím nič zlého. Kniha sa predáva v kníhkupectvách a nemienime vydávať iba články, ktoré budú vyhovovať iba určitému okruhu ľudí. Nemienime sa zachovať ako Art Fórum, ktoré prestalo predávať knihu Tibora Rostasa „Mlčanie“ len preto, že sa im nepáčilo, čo sa v nej píše. Mimochodom, tiež bola nazvaná antisemitskou a nacistickou…

   Ľudia si musia urobiť názor sami. A to je aj prípad tejto knihy.

   • Nemám nič proti pluralite názorov (veď preto se maj chodím), dokonca ani proti článku, ktorý je písaný relatívne neutrálne. Ako nástroj na zamyslenie to beriem. Druhá vec je však nazývať fúzkatého mierotvorcom, budovateľom zdravej spoločnosti a želať si jeho vzkriesenie. Potom už človek začína nadobúdať dojem, že tu niekomu haraší – to je už zase môj názor. Autorov týchto myšlienok by som presťahoval do Lidíc, som presvedčený že by mali isto pozitívne skúsenosti s Nemeckým národným socializmom a aj ich heslom Drang nach Osten. Samozrejme nechcem od nikoho aby tu fungovala cenzúra, k tomu som ani nenabádal.

    • Nithus, darmo tlačíte na pílu. Darmo tlačíte na redaktorov Propu. Zdieľam s nimi ich názor. Každý agresor sa stavia do úlohy mierotvorcu a k humanitnej vojenskej operácii sa uchyľuje výhradne len v záujme šírenia pravdy, lásky a slobody. To označenie ktoré Vám tak kole oči je preto na správnom mieste. netreba tu preto harašiť, len preto že tu podaktorí máte dojem že niekomu haraší. Násilné sťahovanie do Lidíc nie je dobrá voľba. Treba nechať každého na jeho osobné rozhodnutie, či do Lidíc chce ísť. Kto sa chce ísť pozrieť do Srbska, do Kosova nech sa pozrie. Kto chce na Guantanámo, nech ide tam. Kto do Abú Graib, tak nech. Kto do My-Lay, nech. Destinácií je neúrekom: Vietnam, Juhoslávia, Irak, Afganistán, Líbia. Čo je však geniálne, túto ideológiu demokratizmu nereprezentuje jeden konkrétny vodca ako v dobe Adolfa Hitlera, ale zodpovednosť za spáchané zločiny je rozložená po celej škále osôb zvolených v slobodných demokratických voľbách občanmi svetových politických hráčov, či kolaborujúcich štátov .

     • Stefan ja na nikoho pílu netlačím, len krútim hlavou nad niektorými komentármi v diskusii – nad tými (podľa všetkého) úprimnými, nie nad tými súčasno-alegorickými. To čo mne naozaj kole oči o tom nemôžte nič vedieť, pretože ma nepoznáte.

      Moderní mierotvorcovia sa opičia aj po ňom, v tom s Vami súhlasím, ale to ešte nemaže vinu z jeho rúk a teraz sa bavíme o ňom, nie o „štvrtej ríši“ Izraelsko-Americkej.

     • Ďakujem Nithus za vysvetlenie Vášho postaoja. Už rozumiem Vášmu príspevku.

 11. AKY MIEROTVORCA??..VOJNA BY BOLA TAK CI TAK..NEMECKO BOLO NA KOLENACH..A VTEDY NASTUPUJE VOJNA..HITLER BOL IBA RECNIK..NA NASTARTOVANIE EKONOMIKY..BOLO TREBA VYRABAT ZBRANE..POUZIT ICH..A IST DO VOJNY..NEUSPESNE JEDNANIE MOLOTOVA V BERLINE..O ROZDELENI EUROPY..NEMCI NECHCELI PUSTIT RUMUNSKO…ATD…PREDBEHLI STALINA…NECH BY BOLI HITLEROVE PREJAVY AKOKOLVEK DOKONALE..SLUZILI IBA NA ZMANIPULOVANIE LUDI..IST DO VOJNY..NA TO BOL DOSADENY..ZBROJARSKOU SKUPINOU..NIC TO NEMENI NA EXISTENCII KONCENTRAKOV..VYVRAZDOVANI LUDI…VID ZBYTOCNA GENOCIDA NA SPRIATELENEJ UKRAJINE..CO PRIZNALI NAKONIEC AJ NEMCI..NEZABEZPECILI SI TYL..A SPOJENCA..ALE HO ZLIKVIDOVALI..ATD..

 12. ..CO SA TYKA SAMOTNEHO DOKONALEHO HITLEROVHO PREJAVU..ANO O TOM ASI NIET POCHYB..INAK BY
  TA VOJNA ASI ANI NEBOLA…:-)..CO SA TYKA MANIPULACIE RECNICTVA..PRESVEDCENIA..ATD.LUDI..NA TO BOL EXPERT..UZ SAMOTNE STRATEGICKE VEDENIE VOJNY..VOJENSKYCH POSTUPOV..BOLI HORSIE…EGOCENTRIZMUS?JESITNOST?..RYCHLY NASTUP K MOCI???..BOL CHARIZMATICKY RECNIK..ROZUMOVE SCHOPNOSTI NEHODNOTIM..OSOBNE SOM HO NEPOZNAL..V URCITOM SMERE HLUPAK NEBOL…

Leave a Reply